O grantach europejskich na szkolenia z zarządzania

Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Strukturalny” na cztery Kursy Dla Doradców Klienta pomoc otrzymały następujące projekty:
 • Program Szkoleniowy dot. Programistów w firmie ZUT PSS

 • Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.

 • "Budowa "ostatniej mili" w rejonie Zgierz, Stryków oraz Głowno"

 • nowoczesna platforma mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0

 • innowacyjna suszarnia na biomasę - budowa budynku produkcyjnego, udoskonalenie prototypu, opatentowanie, implementacja do produkcji.

 • nowoczesny serwis ekspercki nt. zarządzania i marketingu.

 • sporządzenie planu ekspansji eksportu dla nowoczesnych, zaawansowanych usług informatycznych

 • opracowanie i uruchomienie nowoczesnych metodyki wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych

 • opracowanie i implementacja technologii wytwarzania nowych leków generycznych

 • sporządzenie i wdrożenie wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej wyrobów pończoszniczych

 • sporządzenie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją technologicznego wykrywania zagrożeń

 • opracowanie oraz wdrożenie nowych i zmodyfikowanych wyrobów do systemu implantologicznego Osteoplant

 • struktura e-learningowa w zakresie specjalistycznych zagadnień podatkowych oraz ramowych programów wsparcia UE

 • wypracowanie PREPARATÓW POLIFENOLOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH I KARDIOPROTEKCYJNYCH

 • opracowanie Wnioskodawcy do sprzedaży usług doradczych i finansowych za granicą.

 • zintensyfikowanie działalności Przemysław Polański Hadros na rynki zagraniczne.

 • system do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej.

 • wdrożenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów


 • uruchomienie planu dynamizacji eksportu w firmie TEVOR S.A.

 • wdrożenie systemów informatycznych automatyzujących wymianę informacji pomiędzy centralą i partnerami firmy CER MOTOR.

 • implementacja do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych przyszlościowej konstrukcji.

 • zbudowanie nowoczesnego rozwiązania cyfrowego do porównywania towarów i usług.

 • stworzenie elektronicznego portalu do produkcji, wymiany i prezentacji faktur cyfrowych

 • wypracowanie cyfrowego portalu Moja Kariera z funkcją inteligentnego wyszukiwania szkoleń.

 • stworzenie mobilnego serwisu poświęconego cross compliance
 • 03.06.2016. 13:36