Oceny – szkolenia z kreatywności - Integra House

Lista zgłoszonych wniosków w programie subwencji Kanadyjskiego Grantu Kapitał Ludzki:rnH4/C/MAŁOPOLSKIE-, Uruchomienie produkcji fryty ceramicznej oraz innowacyjnych farb do malowania szkła poprzez zakup środków trwałych oraz współtworzonego oprogramowania., \"PRINT-GLASS\" PIOTR SYPEK, . Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Skała. Zalecane szkolenia w instytucie IBD Business Schoolrn --4/H/LUBELSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii do wytwarzania urządzeń vendingowych poprzez zakup i uruchomienie linii produkcyjnej., NUMAR , Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Zbigniew Nęcki.rnrn--4/R/POMORSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej linii technologicznej w celu wprowadzenia na rynek nieznanych i niestosowanych dotąd na rynku płynów do prania o unikalnych cechach użytkowych, CHEMIA-POLSKA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Progress projectrn--8/U/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnego produktu w postaci innowacyjnego zespołu rozpryskowego przeznaczonego do stosowania w mokrych chłodniach kominowych i wentylatorowych. , DYNAMIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku zatwierdzono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Homo Creatorern--C9/L/KUJAWSKO POMORSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacji procesowej i produktowej poprzez budowę innowacyjnej linii technologicznej opartej o proces granulacji bezciśnieniowej z wykorzystaniem granulatora talerzowego o zmiennym kącie łopatek zgarniacza do produkcji nawozów wieloskładnikowych., TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Nęcki. Zalecane w agencji Berndsonrn--3/U/ŁÓDZKIE-, Zakup innowacyjnego, zautomatyzowanego gniazda obróbczego z komputerową optymalizacją procesu w celu podniesienia konkurencyjności firmy., LRT SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Nęcki. Zalecane w instytucie Berndsonrn--6/H/MAZOWIECKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie, NEO-DENT SPÓŁKA CYWILNA FORYŚ AGATA - MARCISZ MICHAŁ, Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Kudła. Zalecane w agencji Akademia przygodarn--6/X/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy Unigreg Energia Sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu na rynek nowej nieoferowanej przez konkurencję usługi opartej na zakupie i wdrożeniu innowacyjnego mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy xkVA, Unigreg Energia Sp. z o.o., Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie IBD Business Schoolrn

11.11.2016. 10:45