Pomoc pieniężna na treningi menedżerskie

Potwierdzamy iż w ramach funduszu unijnego „Podkarpacki Fundusz Pomocowy” na dwa Pracownicze Szkolenia Z Zarządzania Sprzedażą wsparcie nabywają następujące projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Inżynierów w przedsiębiorstwie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg

 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych impulsem innowacji.

 • "Key2vacation - nowatorski system wymian"

 • "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki"

 • innowacyjny proces płatności mobilnych SKYCASH.

 • innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenków brązów

 • sporządzenie procedury utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym

 • opracowanie i implementacja systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29

 • sporządzenie i implementacja nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu

 • opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

 • sporządzenie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM procesOWYCH SOA

 • opracowanie wzoru kabiny na kadłub łodzi transportowych, patrolowych i ratunkowych.

 • platforma zdalna TEWI

 • struktura Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych

 • unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie modernizacyjnej metodyki produkcji nakłuwaczy bezpiecznych

 • proces informatyczny do optymalizacji produkcji w zintegrowanym łancuchu dostaw; nr PKWiU 72.21.12-00.00

 • metodyka wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z

 • utworzenie nowoczesnego centrum usług wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości

 • implementacja nowoczesnego systemu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi systemami.

 • implementacja nowoczesnego programu informatycznego do technologicznej wymiany informacji między Spółką ELWET a jej Partnerami.

 • wdrożenie systemu elektronicznej wymiany rejestrów pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.

 • implementacja technologii produkcji wsporników paletowych z trocin pozyskiwanych drogą recyklingu

 • zbudowanie innowacyjnego portalu analiz finansowych

 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego rozwiązania do wyceny nieruchomości komercyjnych

 • zbudowanie zdalnego serwisu do tworzenia i automatyzacji Biznes Planów eFinika.pl

 • stworzenie zdalnego serwisu o nieruchomościach z woj. łódzkiego przeznaczonych na sprzedaż.
 • 03.06.2016. 13:36