Subwencja na kurs dla firm

Informujemy że w ramach pogramu europejskiego „Śląski Fundusz Regionalny” na cztery Szkolenia Zarządzanie Zmianą dotację uzskały następujące projekty: • Cykl Szkoleniowy dla Handlowców w spółce Kronberg

 • Projekt Szkolenia budowania biznesu wsparciem dla zmian organizacyjnych.

 • "Key2vacation - nowatorski system wymian"

 • import usług konsultingowych w zakresie funduszy przedakcesyjnych na Ukrainę.

 • innowacyjny proces Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst Uni-MagicScribe

 • innowacyjny serwis przetargowy stymulatorem rozwoju e-usług.

 • sporządzenie innowacyjnych algorytmów ekologicznego spalania węgla

 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych wzorów przemysłowych z branży opakowań

 • opracowanie i implementacja do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)

 • sporządzenie i uruchomienie wzorów przemysłowych i użytkowych w spółce DROG-BRUK A.P. Szczerek Sp.J.

 • sporządzenie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia

 • opracowanie prototypu i wdrożenie do seryjnej produkcji samolotu ultralekkiego.

 • koncepcja komputerowa baz zasobów dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych

 • struktura intrenetowa e-rekrutacja.pl: zautomatyzowany, dostępny, proces rekrutacji aktywnie wspomagający osoby poszukujące pracy czasowej i stałej.

 • unowocześnienie nowoczesnego zakładu produkcji elementów zawieszeń do samochodów

 • program monitorowania i prognozowania dla rynku e-commerce

 • system skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza struktura Teledetekcyjna

 • utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Odlewnictwa i Obróbki Metali Lekkich Sp. z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu

 • uruchomienie nowoczesnego modelu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi projektami.

 • wdrożenie innowacyjnych modelów paneli ściennych do konstrukcji elementów nośnych

 • uruchomienie modelu elektronicznej wymiany rejestrów pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.

 • implementacja aplikacji wspomagającej biznes typu B2B

 • wdrożenie innowacji w programach IT do zarządzania procesem faktoringowym

 • zbudowanie elektronicznego modelu ewidencji i planowania działań z funkcjonalnością giełdy elektronicznej usług

 • wypracowanie cyfrowego serwisu technologicznej rejestracji pacjentów w praktykach okulistycznych.

 • stworzenie zdalnego serwisu o nieruchomościach z woj. łódzkiego przeznaczonych na sprzedaż.

03.06.2016. 13:36