Imprezy

Rezultaty przeprowadzanego kursu o charakterze szkoleniowym są pochodną dużej liczby kamieni milowych takiego przedsięwzięcia. Zdiagnozowanie ich oraz właściwe ukierunkowanie ma wpływ na zaangażowanie uczestników i ułatwia wyeliminować potencjalne nieporozumienia
Wyniki szkolenia najbardziej wynikają z wybranej metody szkolenia. Wybrane dydaktyczne strategie szkoleń najchętniej używane w praktyce przez rodzimych szkoleniowców w 3-5 zeszłych latach mogą być stosowane zamiennie. Wyróżniamy wersje szkoleń: w czasie pracy, na stanowiskach wykonywania obowiązków i poza stanowiskiem pracy. Wówczas można w zależności od sytuacji planować projekty szkoleniowe w specjalistycznych organizacjach ds. szkolenia, salach seminaryjnych i w grach i symulacjach. Połączeń strategii szkoleniowych i technik jest wyjątkowo wiele, jednakże dokładny ich układ jest pochodną wymagań firmy. Precyzyjny opis zaprezentowałem na tej stronie: Planszowe Gry Szkoleniowe Dla Pracowników
Teraz zaprezentuję definicje wybranych metod sesji szkoleniowych.
Management Game – odwzorowuje typowe elementy procesów pracy albo gospodarki oraz pojawiające się procesy oraz wzajemne oddziaływania. Odbywa się to w środowisku zawierającym w sobie zasady realiów przedsiębiorstwa. Pojawiają się jednocześnie przykładowe nieporozumienia i uwarunkowania informatycznych narzędzi administrowania i zarządzania. Ci, którzy biorą udział nie mają wyłącznej kontroli i powinni starać się sobie poradzić. Wyniki gry są najczęściej rejestrowane. Tego typu techniki uczą podejmowania decyzji, przewidywania ich konsekwencji oraz kompetencji funkcjonowania w zbiorowości ludzkiej.
Studium przypadku – czyli opis sytuacji z praktyki biznesowej albo stworzone sztucznie problemy w firmie przekazane podczas sesji uczestnikom. Te przykłady pokazują kierunki myślenia i pochylenia się nad precyzyjnie opisanym, realnym zjawiskiem. Uczestnicy powinni zanalizować i zniwelować problem, a potem przedyskutować to z trenerem razem z inny ludźmi z grupy. Tego typu forma z reguły pociąga za sobą większą ilość godzin.
Mirosław Frakowicz
Autor tego komentarza jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych z dziedziny  inżnierii przemysłowej. Posiada certyfikat Doradcy Terapii Ustawień RIX. Buduje swoją karierę w Szczecinie.  Od dziewiętnastu sezonów organizuje treningi i opracowuje gry odnoszące się do przywództwa sytuacyjnego w branży „wydawnictw”.

TEMATY BOGA:
Gry Szkoleniowe
Szkolenia dla firm
Gry korporacyjne
Przywództwo
Zarządzanie dla brygadzistów
Zarządzanie czasem
Certyfikacja trenerów
Poradniki  dla asesorów AC/DC


03.06.2016. 13:38