Coaching w grach decyzyjnychCoaching definiujemy jako relacja małej grupki pracowników. Najbardziej doświadczona osoba ma rolę mentora oraz próbuje pomagać innym w tej grupie w określaniu i planowaniu celów. Z tego powodu działanie coachingowe jest odpowiednią metodą podczas gier dla menedżerów oraz symulacji opisujących działanie firmy. Można wyróżnić całe mnóstwo argumentów, żeby wykorzystać kontakt z coachem w trakcie gier decyzyjnych oraz symulacji biznesowych. Przypomniało mi się o nich, gdy znalazłem taki portal:
 Gry Menedżerskie - Kompendium
Cele wykorzystania coachingu w czasie gier decyzyjnych oraz symulacji szkoleniowych zwykle są jak poniżej:
-    wytworzenie zadowolenia pracowników na szkoleniu,
-    poprawianie relacji z uczestnikami szkoleń,
-    dostrzeżenie sposobności otwarcia innowacyjnego firmy,
-    odkrycie celu osobistego przez osoby uczestniczące w szkoleniu,
-    lepsza akceptacja swoich potrzeb,
-    wybór nowatorskiej ścieżki awansu w firmie,
-    doskonalenie umiejętności kierowniczych oraz zarządzania firmą jako większą całością,
-    równowaga między pełnioną rolą rodzinną i zawodową.

Dwa dni temu prowadziłem sesję szkoleniową dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych w Zakopanym w ośrodku szkoleniowym Hyrny. Wówczas zastosowanie działanie coachingowe w trakcie gier decyzyjnych i symulacji biznesowych. Pracownicy na szkoleniu byli bardzo ciekawi fabuły gier, jakie opracowałem. Potem opracowaliśmy następujące wnioski:
-    osoba kierownika jest kluczowa w firmie,
-    zarządzanie działem pracowniczym wymaga specjalnych umiejętności,
-    budowa organizacji w odmiennych sektorach bywa identyczna.

W następnym artykule zobrazuję zasadę trzech kapeluszy. Zawsze ją używam, jeśli obmyślam symulacje opisujące działanie firmy.

Tadeusz Patrycjiusz
Autor tej notki  jest absolwentem kierunku psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i studiów podyplomowych z zakresu  gospodarki morskiej. Posiada licencję Instruktora Sprzedaży Relacyjnej CZH. Rozwija swoją firmę w Zakopanem.  Od czternatu sezonów wykłada i opracowuje badania odnoszące się do efektywności osobistej w sektorze „public relations”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Gry Zespołowe
Szkolenia miękkie
Gry licencjonowane
Motywowanie
Gry dla przemysłu
Zarządzanie czasem
Wydarzenia team building
Podręczniki dla facylitatorów


03.06.2016. 13:36