Gry jako sposób na poznawanie rzeczywistości biznesowej

Segment szkoleń w Polsce rozwija  się  szalenie  szybko   właściwie od początku transformacji .  Coraz częściej zgłaszają się pracownicy, którzy  pragną   pogłębić swoje  kwalifikacje ,  jak również  trzymać rękę na pulsie , jeśli chodzi o nowe rozwiązania w zarządzaniu procesami biznesowymi,   zarazem na  skalę całych  firm , jak i  kilkuosobowych grup sprzedażowych. 


Warsztaty biznesowe dla decydentów mogą  być zróżnicowane.  Raz będzie chodziło  o  wysuwanie właściwych wniosków , innym razem  pod rozwagę zostanie wzięta umiejętność   filtrowania ważnych danych spośród wielu informacji, w konsekwencji  czego  zaistnieje przesłanka do dalszych działań biznesowych . Sam rynek szkoleń,  oprócz tego,  że  intensywnie  się poszerza,  szuka nowych rozwiązań  w  metodach kształcenia ludzi biznesu, nastawiając się na efektywność .


Coraz większą popularność zdobywają sobie   przeróżne  Gry  Menedżerskie aby zwiększyć zadowolenie kursantów. W metodologii szkoleń wykorzystywane  były już od  niepamiętnych czasów,  jednak we współczesnej Polsce  coraz szerzej  proponowane  są  w portfolio agencji szkoleniowych . Ich celem  jest  nauczenie kierowania rozwojem pracowników, ale  ponadto nabycie umiejętności podejmowania decyzji .


Najczęściej używanie  gier w szkoleniach   to, właściwie, same pozytywy .  Przede wszystkim, pozwalają one   przetransformować rozważania teoretyczne   w praktyczne działanie  bez prawdziwego ryzyka finansowego . Jest to również  skuteczniejszy  sposób przekazywania wiedzy ,  gdyż   koncentruje się na  satysfakcji z dobrze wykonanego zadania , a  przez to  wzbogaca edukację.  Takie metody szkoleniowe są  dodatkowo  niezłym sposobem, ponieważ zdobyte   na zajęciach  doświadczenie  należy przetransponować  do  sytuacji prawdziwych .  Kursanci   bardzo dokładnie  mogą stawić czoła trudnościom, z jakimi  powinni mierzyć  się menedżerowie  w swojej pracy , ponieważ   nieustannie bazują  na sytuacjach realnych .


Symulacyjne gry  to  sposobność,  aby   kursanci   bez szkody dla prawdziwego przedsiębiorstwa mogli  zbliżyć się do  rzeczywistości biznesowej  a także wcielić się w rolę  decydentów . Po takich  szkoleniach   młodzi kierownicy  nie boją się podejmować decyzji , a  trafność ich  poczynań   znacząco   rośnie .  Dlatego właśnie  wielu   szkoleniowców  wykorzystuje   symulacje menedżerskie.  Niewykluczone, że to  najbliższa perspektywa   warsztatów biznesowych .


 

03.06.2016. 13:36