Gry menedżerskie w kursach stanowiskowych

Projekty szkoleniowe obejmują swoim zakresem dość dużo kategorii projektów szkoleniowych: doskonalące dotychczasowe umiejętności, przygotowujące do pracy na danym stanowisku, aa takze tzw. reminding sessions. W branży szkoleniowej pracownicy firm szkoleniowych często przygotowują szkolenia rozwijające kompetencje. Jednakże nawet niezbyt doświadczony dyrektor lub inny przełożony musi organizować także przyuczenie stanowiskowe. W niniejszym artykule opisuję, które elementy są w tej materii najbardziej istotne.


Kursy przysposabiające do stanowiska pracy są określane poprzez taką definicję: przekazanie kompetencji adekwatnego przygotowania pracy, tzn. użycia w firmy:


- metod efektywnej działalności zawodowej, 


- metod etycznej pracy, 


- wartości warunkujących akceptację efektywnych metod pracy i ich doskonalenie,


- nawyków odpowiedniego organizowania i podejmowania się czynności. 


W projektach szkoleniowych stanowiskowych można wykorzystać gry menedżerskie. Nauczyłem się tego, gdy wszedłem na taki portal:


Korporacyjne Gry Menedżerskie - Bibliografia 


W fazie organizowania projektów szkoleniowych stanowiskowych należy przeprowadzić:


 


- badanie miejsca pracy w zakresie czynności w ramach procesu usługowego,


 


- analizę stanowiska w zakresie opisanych w osobnych dokumentach słabych stron oraz problemów zawodowych,


 


- analizę zadań razem z definiowaniem opisanych w osobnych dokumentach zagrożeń i opisaniem sposobu zachowania,


 


- badanie  zagrożeń opisanych w osobnych dokumentach w bliskim otoczeniu, wokół stanowiska pracy,


 


- zaprojektowanie wyposażenia stanowiska pracy odpowiednio do zamierzonego zadania roboczego.


 


Przy wykonywaniu badania zadań na wybranym stanowisku można wziąć pod uwagę:


 


- źródła słabych stron i czynników niekorzystnych dla człowieka zarejestrowanych w określonej grupie zawodów,


 


- tabele pokazujące zadania i niebezpieczeństwa,


 


- wykresy zawierające czynności w kolejnych fazach procedowania projektowego i przygotowawczego i zagrożenia.


W następnym poście na tym blogu zaprezentuję instrukcje następnej gry dla menedżerów.


Waldemar Zwierzyniecki


Twórca tej notatki  jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z dziedziny  promocji i reklamy. Posiada tytuł Mistrza Planowania Strategicznego NUT. Rozwija swoją firmę w Kłodzku.  Od dwudziestu lat prowadzi zajęcia i projektuje gry dotyczące motywowania w sektorze „telekomunikacja”. 


 


HASŁA:


Symulacje Szkoleniowe


Treningi menedżerskie


Gry blended learning


Motywowanie


Gry dla przemysłu


Kierowanie 


Projektowanie gier


Poradniki  dla moderatorów gier


 

03.06.2016. 13:36