Ocena instytucji prowadzącej szkoleniaJakość oraz rezultaty sesji szkoleniowej (w szkoleniach zamkniętych) uzaleznione zwykle są od wielu czynników: odpowiedniego określenia zamierzeń uczestników, zastosowania technik i co oczywiste chwiejnego czynnika wynikającego z udziału ludzi. Niestety odmienna grupa czynników ma znaczenie w działanich szkoleniowych otwartych. W takich projektach muszę szkolić się ludzie zajmują się pracą na danym stanowisku organizacyjnym, jednak wywodzący się z różnych organizacji. W tym przypadku sposoby wyboru organizacji szkoleniowej będą podobne, jednakże współpraca z firmą prowadzącą szkolenie ma zwykle nieformalny charakter. Dużo na ten temat znajdziesz na tej stronie: Kompendium -  Szkolenia  Menedżerskie  .
Proponowana przez Narodowe Koło Firm Konsultingowych metoda działania w procesie oceny szkolenia może uwzględniać stadium zapoczątkowania projektu oraz etap projektu właściwego. Jest to efektem pełnej oceny celów szkoleniowych. Na pierwszym etapie zamawiający musi określić, jaką koncepcję sesji szkoleniowych – będącą odpowiedzią na wstępnie zdiagnozowane zamierzenia – proponuje firma dydaktyczna.
Po otrzymaniu informacji zwrotnej organizacja prowadząca szkolenia jest w stanie rozeznać, czy jej koncepcja była zaakceptowana przez firmę klienta oraz ma możliwość zaproponować przyszłe działania diagnostyczne. W tej fazie zwykle nadchodzi czas na określenie dostawcy (firmy szkoleniowej).  Następne kroki pociągają za sobą konieczność poniesienia całkiem sporych kosztów i poważnego zaangażowania obydwu firm.
Wstępne etapy algorytmu zaplanowania i zrealizowania przedsięwzięcia edukacyjnego to:
- wysłanie prośby o ofertę oraz odesłanie przez firmę szkoleniową oferty,
- uzgodnienie najważniejszych warunków organizacji projektu i wstępne zdefiniowanie rezultatów osiągniętych po szkoleniu, jak również metody realizacji sesji szkoleniowych.
CO TO ZA BLOG?
 
Pomysłodawcą i wykonawcą powyższego wpisu jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z publicznego przemawiania oraz badacz w dziedzinie  coachingu i mentoringu.  
Tu wiele dyskutujemy równeż na temat:
- audyty kompetencji specjalistów w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- kwestionariuszy interpersonalne
- zajęcia edukacyjne z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- eventy incentive
- kierowanie ludźmi
Jak zawsze namawiamy do kolejnych spotkań na tej witrynie.


03.06.2016. 13:36