Zła sława wyjazdów firmowych

W naszym kraju  jest grupa osób, która sądzi , że  wyjazdy integracyjne to  forma represji uprawianej przez pracodawcę.  Ciekawe, że niemało  rodaków   spogląda na to  poprzez zwykłe uprzedzenia .  Ciężko stwierdzić, dlaczego  tak, po prostu, jest,  bowiem wiele z tych osób nigdy nie uczestniczyło w takiej imprezie . Nierzadko   potoczne  opinie  wspierają się na fundamencie wymysłów. 


Czy rzeczywiście   wypady organizowane przez pracodawcę to  jedynie   szansa na ekscesy po nadużyciu trunków i   możliwość najedzenia się do syta ? Prawdopodobne, że  jest w tym część prawdy,  jednak  nie  do końca . Przesadne  będzie  spostrzeżenie , że  wiele takich imprez   koncentruje się na niekontrolowanej balandze .


Trzeba podkreślić, że  kłopot  pojawia się  wtedy, gdy  człowiek biorący się za przygotowanie eventu nie ma zupełnie  pomysłu na wspólny wyjazd pracowników .  Nie ma co ukrywać, że efektywne   weekendowe   imprezy integracyjne to  ogromny wysiłek planistyczny i organizacyjny.  Nie chodzi tylko o spanie i  wyżywienie .  Jeżeli nie byłoby żadną trudnością, aby przygotować   oraz   rozkręcić   skuteczne szkolenie integracyjne , nikt nie zatrudniałby   kosztownych  firm  i zbędna byłaby praca event managerów .


Wiele informacji przekazuje w tej złożonej warstwie problemowej najnowszy Ranking Firm Szkoleniowych przygotowany w procesie uniwersyteckich ankiet online.  


Regułą jest, że   odpowiednio   przyszykowany  wyjazd firmowy   musi opierać się  na precyzyjnym planie ,  niejeden detal   winien zostać  dokładnie omówiony . Zawodowy organizator  nie tylko  zadba o  właściwe   otoczenie  na  skuteczne budowanie więzi międzyludzkich,   przygotuje różnorodną   zabawę w różnej postaci .  Głównie , zgodnie z wytycznymi   zleceniodawcy , dopasuje takie działania , które pozwolą  osiągnąć założony cel .  Jeżeli  jest konieczne, by  skonsolidować   ekipę,  będą do dyspozycji uczestników  pewne gry  teambuildingowe, skoncentrowane, przede wszystkim,  na  kolektywnym   wywiązywaniu się z postawionych zadań . Jeśli   niezbędne będzie  przekazanie jakiejś wiedzy ,  znajdzie się również czas na  trening przygotowany  przez  doświadczonego trenera .  Nie ma tu miejsca na żadną dowolność .


Niestety, nie zawsze jest możliwe dopilnowanie  całego przebiegu imprezy integracyjnej .  Pracownicy   bardzo się różnią w temperamencie  i  przybywają  z różnymi oczekiwaniami  na tego typu   eventy .  Trzeba brać również pod uwagę  dziwaczne wyskoki, ale  powinno się je  postrzegać jako marginalne wypadki .  Przedstawiciele  dobrej agencji  eventowej  wiedzą jak  radzić sobie  dobrze  z  wprowadzeniem ładu i porządku, bo  dla nich  osiągnięcie nadrzędnego i długofalowego celu takiego wyjazdu jest  priorytetowe.


 

03.06.2016. 13:37