Baza wiedzy - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą sformułowane na następującym materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację treningów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu lektur po kursie Gry Symulacyjne.
Przypominamy w tym miejscu, iż przedstawiona tu lista zawiera materiały wychodzące poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza pisanych przez Państwa symulacji. • Rozwój Umiejętności Zespołowych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Murań

 • Szkolenia Techniczne, Karina Balzak

 • Poradnik inż.elektryka t.4

 • Zbiór zadań z mechaniki technicznej Wyd. XVII

 • Elementy techniki

 • Gry szkoleniowe – fundamenty praktyczne

 • Koszty taryfy i wyniki finansowe kolei

 • Pomiary w technice cieplnej

 • Maszyny i urządzenia energetyczne czIII

 • Skrawanie i narzędzia

 • Statystyka opisowa

 • Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowanie środowiska

 • Teletechnika

 • Materiałoznawstwo elektrotechniczne

 • Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych

 • Analiza ekonomiczna bilansu

 • Kinetyka i mechanizm utleniania metali

 • Przekładnie cierne

 • Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie

 • Elektroniczna technika obliczeniowa

 • Przewodnik matematyczny cz.II

 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.I

 • Instalowanie i wypożyczanie radiostacji amatorskich.

 • Ściegi szydełkowe

 • Technika smarowania

 • Wspomaganie komputerowe CAPCAM.Komputery Zapis

 • Elementy psychologii pracy

 • Układy i systemy mikroprocesowe cz.I

 • Słownik angielsko-polski i polsko-angielski

 • Modele probalistyczne w sieciach elektroenergetycznych

 • Pizazz plus V.3.0

 • PC Tools 7.1 t.12

 • Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych.Wyd.I 279str.,20cm.

 • Problemy optymalnego sterowania systemami o rozłożonych parametrach 244 str 20 cm

 • Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa.Wyd.II 417str,20cm

 • Etyka Podręcznik dla szkół średnich Świat wartości moralnych 311 str., 24 cm

 • Mikrokomputery klasy IBM PC Wyd.II 217 str., 24 cm

 • Podstawowe prawa socjalne i ekonomiczne Europejska karta socjalna 151 str., 20 cm

 • Komputer na biurku dla początkujących Leksykon użytkownika mikrokomputera klasy IBM PC 133 str., 24 cm

 • Gry technologiczne – fundamenty praktyczne

 • Praktyka kierowania

 • Szkolny słownik geograficzny Wyd. III

 • Problemy etyki - wybór tekstów 252 str., 21 cm

 • Zakładowy plan kont w świetle ustawy o rachunkowości /typowe rozwiązania/ 429s 20cm

 • Silniki skokowe 243s 20cm

 • Wstęp do prawoznawstwa Wyd.II 239 str,24 cm

 • Zbiór zadań z elektrotechniki Wyd.X Książka pomocnicza dla ucznia 223 str,24 cm

 • EXCEL 7 dla Windows 95 Biblia +CD 969 str,24 cm

 • Mechanika ogólna cz.1 Wyd.VIII statyka i kinematyka 392 str, 24 cm

 • Chemia organiczna T.1 966 str, 24 cm

 • Paradox ćwicz z nami

 • Ekologia środowisko przyroda Wyd.II 415 str. 24 cm

 • Technologia podstawowych syntez organicznych t2

 • Wykłady z kombinatoryki cz.1 199 str, 24 cm

 • Stochastyczne równania różniczkowe 403 str, 24 cm

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - komentarz 485 str, 20 cm

 • Technologia ogólna Fundamenty technologii mechanicznych Wyd 4 292s 24cm

 • Ochrona środowiska jako problem globalny 170s 21cm

 • Rachunkowość finansowa

 • Przewodnik frezera wyd.8 zmienione 601s 20cm

 • Miernictwo elektryczne -cyfrowa technikapomiarowa 325 str, 24 cm

 • Gospodarka Polski w XX wieku. 390s 20cm

 • Algorytmy i struktury danych z przykładami w Delphi 380 str, 24 cm

 • Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem

03.06.2016. 13:37