Baza wiedzy - symulacyjne ćwiczenia decyzyjne

rn Bardzo prosimy uczestników naszych wykładów i symulacji menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie przedstawionych tu opracowań w ramach warsztatu Gry Szkoleniowe.
rnPrzypominamy jednocześnie, iż niniejsza lista zawiera książki wykraczające poza tradycyjną wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Wzmacnianie Postaw Menedżerskich w Rosnącej Organizacji, Jan Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Karina Elwik
 • Samochodowe silniki spalinowe
 • Technologia spawalnictwa
 • Pasowania i pomiary
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Pzegląd techniki informacji
 • Obrabiarki do metali cz.II zeszyt 1
 • Maszyny i urządzenia energetyczne cz. III
 • Chemia cz.I
 • Utrzymanie dróg i ulic w okresie zimowym
 • Projektowanie elementów i układów elektrotechnicznych niskoszumnych
 • Informatyka
 • Wielki słownik z suplem.L-Z niemiecko-polski t.II
 • Pzegląd ochrony przeciwpożarowej w przemyśle
 • Guma. Leksykon inżyniera i technika.
 • Mistrz - wychowawca
 • Diody i tyrystory w pytaniach i odpowiedziach
 • Plazma - właściwości i zastosowanie technice.
 • Układy z tyrystorami dwukierunkowymi.
 • Plastyczność i pełzanie
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.I
 • Zdrowie w twoich rękach, leczenie akupressurą.
 • Masery i lasery ,ujęcie historyczne
 • Układy scalone.Budowa,działanie i technologia
 • Micro - Prolog
 • Psychologia uczenia się t.II
 • Window 3.0 Przewodnik użytkownika
 • Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
 • Ekonomia
 • Kronika XX wieku
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym.Wyd.I. 311str.,23cm.
 • Radiotechnika. Poradnik. Wyd.2. 440 str., 24 cm
 • Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami Wyd.IV 323 str., 24 cm
 • Symfonia C++ t.II
 • Radiologia T.III Suplement do tomu I Wyd I 614 str., 30 cm
 • Matematyka
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na studia techniczne Wyd.VII 275 str., 21 cm
 • Przewodnik elektroenergetyka przemysłowegoWyd.II 273 str., 20 cm
 • Gry produkcyjne – fundamenty teoretyczne
 • Mały Leksykon mechanika T.2 Wyd.XVIII 632 str., 20 cm
 • Mała encyklopedia PWN A-Z 1155 str., 24 cm
 • Przewodnik po finansach 201 narzędzi podejmowania decyzji dla menedżerów. 486s 20cm
 • Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn 459s 23cm
 • Marketing analiza planowania wdrażanie i kontrola 743 str.,26 cm
 • Analiza matematyczna - podręcznik dla ekonomistów 361 str,24 cm
 • Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Akty prawne z komentarzem 189 str,21 cm
 • Matematyka t 2 EIT Podręczniki akadem. wyd 11
 • Pracownia automatyki Podręcznik dla technikum 283 str,24 cm
 • Po prostu Windows 95 W.polska 164 str, 24 cm
 • Elementy technologii spawalniczych 281 str. 24 cm
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r. 360 str, 24 cm
 • Teoria pola elektro-energetycznego
 • Prawo handlowe - zarys wykładu 569 str, 24 cm
 • Fundamenty teoretyczne metaloznawstwa
 • Połaniec królewskie miasto dzieje i osobliwości 112s 21cm
 • Testy gramatyczne z języka angielskiego dla szkół podstawowych 233 str, 24 cm
 • Statystyka - wzory i tablice 75 str, 24 cm
 • Analiza i projektowanie obiektowe 266 str, 24 cm
 • Wielka historia świata t.2 1800-600pne 288s 23cm
 • Leasing 681s 23cm
 • Polimery konstrukcyjne.wyd 2 rozsze. 299s 23cm
 • Prawo cywilne - zarys części ogólnej 412 str, 24 cm
 • Analiza matematyczna. Funkcja wielu zmiennych wyd.2 poprawione 546s 24cm

  18.08.2016. 00:09