Narzędzia - gry szkoleniowe

rn Gorąco prosimy absolwentów realizowanych u nas szkoleń i symulacji szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie wymienionych poniżej materiałów po kursie Zespołowe Symulacje Menedżerskie.
rnNadmieniamy przy tym, że poniższa baza zawiera tytuły wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Rozwój Cech Zespołowych w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Tymon Murań
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Aldowska
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Jednowrzecionowe automaty tokarskie
 • Pracownia pomiarów warsztat.
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Pamięci maszyn cyfrowych w systemach informacyjnych
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemysle
 • Uwaga Wybuch BHP
 • Przewodnik dyżurnego ruchu
 • Biologia w ochronie zdrowia i środowiska
 • Prognozowanie w technice
 • Układy izolacyjne urządzeń elektroenergetycznych
 • Organizacja i mikroprogramowanie maszyn cyfrowych
 • Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne
 • Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • Jeżdzę samochodem Zastawa 1100P
 • Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, sprzęt i programowanie tom I.
 • Gospodarka cieplna w ogrzewnictwie
 • Metaloznastwo
 • Zbiór zadań z mechaniki ogólnej
 • Szlifierstwo
 • Technika sprzęgania układów w systemach mikroprocesowych
 • Ochrona pracy w reformowanej gospodarce
 • Prawo gospodarcze
 • Menopauza
 • Window 3.0
 • Turbo Pascal 5,5
 • Mikrobiologia powietrza
 • Lady chatterleys Lower
 • Rezonatory dielektryczne i ich zastosowanie.Wyd.I. 226str.,20cm.
 • Zjawiska termiczne w elementach i układach półprzewodnikowych. Układy i systemy elektroniczne. 259str.,23cm.
 • Dzieje Polski 1501-1795 Wyd.IV 184 str., 25 cm
 • Naprężenia cieplne 340 str., 24 cm
 • Vademecum diagnostyki i terapii Wyd.I 695 str.,24 cm
 • Rysunek techniczny Wyd.VII 121 str., 23 cm
 • Umiejętności menedżerskie 244 str., 19 cm
 • Przewodnik ślusarza Wyd.VIII 369 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Kapitalizm kontra kapitalizm 311 str., 19 cm
 • Poczta elektroniczna modemy i programy telekomunikacyjne 263s 24cm
 • Kompendium teorii o społeczeństwie,państwie i prawie 343 str., 20 cm
 • Rachunek kosztów dla inżynierów Wyd II 232s,24cm
 • Excel 5 następne kroki w.polska 248 str.,24 cm
 • Programowa obsługa drukarek laserowych dla zaawansowanych 231 str,24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 20 H-Ż 320 str.24 cm
 • Ekonomika i organizacja firmy handlowej cz.2 Wyd.II 168 str,24 cm
 • Mechanika ogólna cz.2 Wyd.VIII Dynamika 392 str, 24 cm
 • Popularny słownik rosyjsko-polski cz 1 596 str, 15 cm
 • Prawo finansowe Wyd.II 384 str, 21 cm
 • Elementy prawa dla ekonomistów Wyd XII 301 str, 24 cm
 • Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie
 • Mikroekonomia Wyd.III 383 str, 24 cm
 • Statystyka Wyd.II 328 str, 21 cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych 463 str, 24 cm
 • Ekonomia - mikroekonomia Wyd.II 570 str, 24 cm
 • Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami wartościowymi 656 str, 21 cm
 • Auto CAD 2000 PL + D-44,45 1156 str, 24 cm
 • Ochrona środowiska 451 str, 24 cm
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi 372s 23cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 487s 24cm
 • Delphi 5 - vademecum profesjonalisty 120 str, 24 cm
 • Równania całkowe.Elementy teorii i zastosowania 395s 24cm

  17.12.2016. 00:03