Badanie efektów cyklu szkoleniowego


Dobry szef rozumie na czym polega rentowność podejmowanych przedsięwzięć. Współcześnie prawie zawsze menedżerowie z działu personalnego zostają wytypowani do zaprezentowania szczegółowej oceny, najlepiej wskazującej mierzalne wyniki zamierzonych celów rozwoju personelu.
Z poprawnie dokonanej oceny szkolenia można wyciągnąć bardzo dużo wniosków.  Pracownicy uczestniczący w szkoleniu sprawdzają, jak duże poczynili „progresy kompetencyjne”. A kierownicy pozyskują wiedzę w zakresie kierunku podnoszenia kwalifikacji przez podwładnych. Trenerzy otrzymują informację, jakie obszary powinni poprowadzić lepiej do następnego takiego projektu szkoleniowego. Inspirację do opracowania tego artykułu wziąłem z tego portalu:
 Pomiary Potrzeb Szkoleniowych
Zebrane informacje, wyniki ankiet a także rezultaty z poprowadzonych treningów, będą interesującą inspiracją do kolejnych, o wiele ciekawszych cykli szkoleniowych czy działań doradczych. Wzmacniają też wiarygodność pracowników będących specjalistami w dziale kadr.
Badanie efektywności projektu szkoleniowego musi odpowiadać w zakresie poniższych kwestii:
- w jakim stopniu zakładane wyniki cyklu szkoleniowego są zrealizowane?
- jak bardzo udało się uzyskać odpowiedni przyrost praktycznych kompetencji u badanych pracowników?
- jak bardzo przedstawiony zakres merytoryczny i kompetencje stały się odpowiedzią na wyzwania szkolonych osób?
- w jaki sposób nabyta umiejętność będzie integrowana oraz przenoszona do operacyjnych czynności uczestnika?  
- w jakim stopniu wydatek związany ze szkoleniem był opłacalny?
Wymienione zagadnienia wskazują, w jaki sposób zadziałały przygotowane ćwiczenia, użyte podczas sesji szkoleniowej. Dlatego też szkoleniowiec może uzyskać wiedzę, jak ważne były: przygotowane przed szkoleniem diagnozy oczekiwań rozwojowych, nakreślenie zakresu tematycznego szkolenia, określenie  celów szkoleń, logistyka treningów w obszarze materiałów szkoleniowych.
W drugim z tego cyklu artykule zobrazuję kluczowe inicjatywy po szkoleniowe.
Na tą chwilę to tyle naszych inspiracji.
Opracowanie:Jarosław Biurny
Twórca tej notatki  jest absolwentem kierunku administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu  rachunkowości. Posiada licencję Eksperta Sprzedaży Relacyjnej ERP. Kieruje agencją treningową w Dąbrowie Górniczej.  Od dziesięciu lat uczy i kreuje gry odnoszące się do strategii w branży „telekomunikacja”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY  BLOGA:
Audyty kompetencji
Systemy ocen w przedsiębiorstwach
Strategia kadrowa w zdywersyfikowanej firmie
Wieloaspektowe zarządzanie personelem
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Testy psychologiczne
Oprogramowanie rekrutacyjne

03.06.2016. 13:37