Co niesie za sobą określanie oczekiwań rozwojowych

 
Diagnozowanie oczekiwań szkoleniowych definiuje się jako systematyczny proces, w trakcie którego rejestrowane jest określone zapotrzebowanie dotyczące przedsięwzięcia edukacyjnego. W tym właśnie czasie określone zostają problemy, zdefiniowane metody uzyskania i wybierany jest najbardziej właściwy harmonogram przeprowadzenia procesu dydaktycznego. Podobne określenia tego zjawiska znajdziesz w tym portalu:  Audyty Opinii Załogi
Po określeniu oczekiwań rozwojowych przechodzi się do zdefiniowania rezultatów przedsięwzięcia edukacyjnego, jakie zaplanowano, że pozwoli na zapełnienie luk kwalifikacyjnych. Wyznaczone cele pozwalają zaplanować oraz zorganizować szkolenie, a potem to przedsięwzięcie opisać. Cele są opisywane jako następujące typy: poznawcze, oparte na zachowaniach, oparte na emocjach.
Cele określania potrzeb szkoleniowych w literaturze wymienia się jako następujące:
- Zdiagnozowanie realnych kwestii z praktyki biznesowej uczestników szkolenia – aby  te zjawiska rozwiązać w czasie warsztatów w ramach projektu szkoleniowego.
- Diagnoza potrzeb samych uczących się. Po co? Aby mieć odniesienie się do sytuacji istotnych dla personelu firmy, klienta firmy szkoleniowej, a nie jedynie do problemów firmy zatrudniającej uczestników.
- Poznanie strategii i sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, dokładnie wtedy gdy szkolenie przygotował zewnętrzny szkoleniowiec.
Poniżej przedstawiam tradycyjne kwestie w badaniu potrzeb szkoleniowych.
- Czy przedsiębiorstwo ma system motywacyjny i sposób oceniania pracowników?
- Jak często firma stosuje motywacyjny efekt kształtowania uposażenia zasadniczego?
- Jak często przedsiębiorstwa ocenia stopień zaspokojenia potrzeb personelu?
- Jakie problemy z badaniem motywacji podwładnych napotyka kadra menedżerska?
- Czy wykorzystywany jest coachingowy pierwiastek informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym?
Na tą chwilę to tyle przywódczych myśli.
Redakcja:Paweł Halicki
Redaktor tego postu jest absolwentem wydziału chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z obszaru  ochrony środowiska. Posiada licencję Mistrza Wizerunku Osobistego DMK. Kieruje agencją treningową w Gorzowie Wielkopolskim.  Od dwóch sezonów prowadzi zajęcia i rozwija gry odnoszące się do radzenia sobie ze stresem w sektorze „konsulting i usługi b2b”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Badania kultury organizacyjnej
Ocena 360 menedżerów
Polityka personalna w państwowej firmie
Skuteczne zarządzanie kadrami
Nowoczesne modele kompetencyjne
Awanse i Kariera
Assessment Center

03.06.2016. 13:37