Czym jest motywacja

Samomotywacja to inaczej elementy skorelowane ze środowiskiem pracy i cechami osobowymi, jakie mówią nam o tym, z jakich powodów ludzie przystają na propozycje wykonania przekazanych im zadań. Motywowanie opiera się na wpływaniu na wartości danej jednostki za pośrednictwem dokładnie przemyślanych mechanizmów wpływu. W języku psychologii to bodźce wywołujące u ludzi postawy aktywności życiowej. Informacje do opracowania poniższych spostrzeżeń skopiowałem z takiej strony:


   Szkolenia Biznesowe   


 


Dalej przedstawię najbardziej popularną metodę motywowania ludzi do działania – grupę potrzeb doktora K. Maslow. Motywy w tej koncepcji są następujące:


1.Realizacja swoich ukrytych pragnień: wiedzy, powiększanie obszaru intelektualnych możliwości, wrodzone możliwości, hobby.


2.Uznanie: szacunek, oznaki społecznego statusu, brak kompleksów.


3.Pobudki humanistyczne: związki międzyludzkie, przynależność, miłość, współdziałanie z innymi.


4.Potrzeby niższego rzędu: jasność praw i obowiązków, zrównoważone relacje społeczne, porządek.  


5.Oddolność: chęć jedzenia, pragnienie, relaks, odpowiednio długi sen, uprawianie seksu. 


Prawa, które opisano w obszarze piramidy motywów doktora K. Maslow to:


1.Motywy zaspokojone nie motywują do podjęcia działań.2


2.W momencie zaspokojenia potrzeb będących najniżej w grupie, jednostka odczuwa pobudki umiejscowione nieco dalej w hierarchii.


Gdy prowadzę szkolenia, zawsze pamiętam o grupie potrzeb doktora K. Maslow. Uczestnicy także mają swoje motywy działania. Dlatego zapisują się na szkolenia i chcą się sprawdzać w nowych zadaniach i casach.


W innym wpisie na blogu przedstawię praktyczne techniki diagnozy oczekiwań szkoleniowych. 


To tyle haerowych inspiracji.


Redakcja:Tomasz Kozicki


Autor tej notki  jest absolwentem kierunku zarządzania Uniwersytetu Rzeszowskiego i studiów podyplomowych z tematyki  finansów. Posiada certyfikat Instruktora Konkurencyjności JCZ. Kieruje agencją treningową w Bydgoszczy.  Od osiemnastu sezonów prowadzi zajęcia i tworzy badania odnoszące się do motywowania w branży „meble i wyposażenie wnętrz”. 


 


O TYM PISZEMY:


Badania płac i benefitów 


Systemy ocen w organizacjach


Polityka personalna w państwowej firmie


Praktyczne zarządzanie ludźmi


Coaching


Systemy motywacyjne


Systemy rekrutacyjne

03.06.2016. 13:37