Dlaczego oceniać systemy kompetencyjne

W zarządzaniu zespołem kierownicy w wielu sytuacjach stosują termin: „kompetencje”. Jednakże trzeba zapytać, co to słowo tak naprawdę znaczy. Podczas szkoleń często rozmawiamy na ten nurtujący uczestników temat. Osoby będące na szkoleniach zwykle zgłaszają w tym zakresie wiele dylematów.
By czytający te słowa pojął zakres tematyczny niniejszego posta do mojego bloga, najpierw chcę podkreślić, że początkowo przez zestaw kompetencji pojmowano posiadanie jasno określonego prawa do zajmowania się określonymi sprawami w imieniu zatrudniającej takiego człowieka firmy. A możliwość efektywnego działania kojarzono często z kompetencjami zawodowymi na określonym polu działalności. Różnice w ramach tego obszaru dobrze zaprezentował D. Nowak w tej publikacji:
  Zarządzanie Projektami HR
Kompetencje  posiadane wiadomości ze szkoły, zachowania oraz nastawienie do pracy potrzebne do efektywnego działania w konkretnym dziale firmy. Opisując kompetencje pracowników poznamy:
- umiejętności, obejmujące wszystko to, co dany podwładny powinien wiedzieć, aby pełnić założoną funkcję, w szczególności specjalne cechy osobowe lub umiejętności, które mogą być niezbędne, na przykład umiejętności społeczne,
- cele szkoleniowe,
- konieczne do pracy na danym stanowisku umiejętności specjalistyczne,
- doświadczenie zawodowe lub rodzaje przedsiębiorstw, w których podlegający ocenie okresowej zatrudniony zdobywał doświadczenie,
- nadzwyczajne rezultaty w pracy wróżące sukcesy w przyszłości,
- to, czego przedsiębiorstwo będzie otrzymać od pracownika, dla przykładu poszukiwanie nowych sektorów rynku lub towarów, zwiększanie  produkcji, skuteczności w pracy lub lepszej obsługi klienta, projektowanie innowacyjnych procesów optymalizacyjnych,
- dopasowanie organizacyjne.
Jak widać, pozytywne efekty z użycia systemu ocen kompetencji bywają nie do przecenienia. Przełożony pozyskuje nową wiedzę na temat pracowników. Podwładni widzą, że firma o nich dba oraz chce  zatrudniać nie tylko obecnie, ale i na przyszłość.
W dalszych artykułach przedstawię w szczegółach  typy zestawów kompetencji.
Tyle haerowych przemyśleń.
Autor:Andrzej Turski
Autor tego wpisu jest absolwentem wydziału farmakologii Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z dziedziny  biotechnologii. Posiada tytuł Doradcy Innowacyjnosci YDD. Po studiach osiadł w Świerklańcu.  Od siedemnastu lat prowadzi zajęcia i rozwija badania odnoszące się do wystąpień publicznych w branży „telekomunikacja”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY  BLOGA:
Audyty potrzeb szkoleniowych
Ocena okresowa w organizacjach
Strategia human resources w prywatnej firmie
Profesjonalne kierowanie ludźmi
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Testy psychologiczne
Systemy kadrowo płacowe

03.06.2016. 13:37