Elementarne pojęcia w obszarze motywacji


Aktywizacja do pracy to inaczej techniki wzbudzające dobrą energię w człowieku, utrzymujące oraz sterujące aktywnością pracownika. Da się wyróżnić motywację zewnętrzną, do niej wliczamy: kary, premie, diagnozowanie zachowań oraz naciski osób na stanowiskach kierowniczych. W praktyce biznesowej znajdziemy dodatkowo aktywizowanie wewnętrzne, do której można zaliczyć: piramidę Maslowa, niepokoje wewnętrzne, hobby, potrzebę osiągania celów, dążenia na przyszłość a także deały. O tym moższe poszukać w tym poradniku:  Analizy Satysfakcji Pracowników
Najbardziej znane zagadnienia podstawowe:
Potrzeba - chęci pojawiające się na skutek przeżywanych wrażeń lub pojawiających się sytuacji, objawiające się w czynnym dążeniu do aktywizowania danego działania dla realizacji określonego rezultatu.
Rozpoznawanie motywacji ludzkiego działania definiuje się jako poziom bycia świadomym oraz możliwość słownego określenia motywów zaistniałego postępowania. Możemy odszukać motywy istotne dla człowieka, które wyznaczają rodzaj przejawianych procesów życiowych, ich czas powstania oraz oczekiwany efekt.
Poziom potrzeb oznacza sprawność uruchamiania procesu życiowego, uruchamia intensywność bodźców motywacyjnych racjonalnych lub emocjonalnych. W wielu przypadkach te statnie mogą dominować. Ustalono, że na efektywność procesów życiowych decydująco oddziałuje znak odczuwanych wrażeń: korzystne dla zdrowia poprawiają sprawność procesów życiowych, przeciwne znowu je ograniczają. Tak samo forma bodźców ma ogromny impakt, na przykład uczucie smutku nie działa pobudzająco na procesy życiowe. Dość znacząca bywa także świadomość uczucia. Stan braku pobudzenia psychofizycznego albo zbyt duże wywoływanie tego stanu nie sprzyjają skuteczności działania. Jednakże zbyt wysokie pobudzenie psychomotoryczne z zasady przyczynia się do chorób somatycznych.
To tyle moich przemyśleń.
Opracowanie:Waldemar Kowal
Redaktor tego felietonu jest absolwentem kierunku fizyki Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i studiów podyplomowych z dziedziny  kierowania sprzedażą. Posiada tytuł Instruktora Zmiany i Innowacji BJF. Buduje swoją karierę w Dąbrowie Górniczej.  Od pięciu sezonów wykłada i rozwija gry dotykające tematyki negocjacji w branży „FMCG”.

O TYM PISZEMY:
Badania płac i benefitów
Ocena 360 w przedsiębiorstwach
Polityka human resources w międzynarodowej organizacji
Skuteczne kierowanie kadrami
Programy rowoju talentów
Systemy motywacyjne
Assessment Center

03.06.2016. 13:37