Fundamenty działania efektywnej grupy


Efektywność grupy podlega badaniu pod różnym kątem – interesów grupy, przepisów zachowań, norm dobrych praktyk czy norm kulturowej aktywności. Aby firma działała efektywnie, zespół trzeba zbadać pod względem efektów organizacyjnych.
W tym blogu opiszę parametry efektywnego działu pracowniczego, jakie czytelni może spotkać w czasopismach branżowych. Będzie to wstępna część tekstu, gdyż wyznaczników wyznaczono bardzo wiele. Więcej czytelnik może posłuchać w tym miejscu:  Artykuły - Wydarzenia Integracyjne
Dalej wymieniam i opisuję główne parametry sprawnego działu pracowniczego.
Kultura organizacyjna
Możesz ją wyczuć po kilkunastu godzinach obserwacji, w moich firmach była często nieformalna, swobodna a także odprężona. Gdy jest pozytywna nie da się wskazać wyraźnych nieporozumień. Ludzie w niej współpracujący bywają lojalni wobec pracodawcy i nastawieni na zadania. Nie ma oznak izolacji od grupy.
Konstruktywna dyskusja
Ogromna część dyskusji, w których są angażowani dokładnie wszyscy. W mojej pracy były to konwersacje na temat współdziałania zespołu. Jeśli konwersacja zbacza z tematu, szef bez wahania nakierowuje ją na odpowiedni obszar tematyczny.
Zadania zespołu
Członkowie zbiorowości ludzkiej doskonale pamiętają i akceptują zadania albo realizuja zamierzenia działu pracowniczego. W odpowiednim momencie wprowadza się efektywną dyskusję dotyczącą zamierzeniach i efektach pracy, co skutkuje tym, że członkowie mogą się utożsamiać z zespołem.
Komunikowanie się
Współpracownicy w zespole szanują siebie nawzajem. Dyskusja nie obrazuje przechodzenia po rożnych sprawach. Nawet słaby członek grupy zostaje doceniony. Pracownicy nie mają obaw „zaryzykować” oraz opisać innowacyjną ideę, nawet gdy bywa ona zupełnie dziwaczna.
Rozwiązywanie konfliktów
Zespół dobrze rozwiązuje konflikty. Z uwagą diagnozuje się różne argumenty oraz grupa stara się określić rozwiązanie. Ci, którzy wyrażają sprzeciw, nie zamierzają zdominować grupy albo wzniecać złe uczucia. Kiedy nie są za, to najzwyczajniej wyrażają własne zdanie.
Tyle przywódczych wniosków.
Autor: Henryk Guc
I DODATKOWO JAK CO MIESIĄC PARĘ NIETYPOWYCH STATYSTYK ODNOŚNIE WYJAZDÓW INCENTIVE Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:
- Najchętniej zamawiana forma zadań team building : nagrywanie filmów i teledysków
- Najwyżej wycenione w testach po szkoleniu zadania – oceny grup: nagrywanie filmów i teledysków
- Uśredniona wielkość grupy zajęciowej: osiemdziesiąt pracowników.
- Oczekiwane przez grupe dni tygodnia na incentive: czwartek.
- Najchetniej oczekiwania lokalizacja: Beskidy

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od dziesięciu lat wykonujemy zlecenia w branży imprez firmowych pod marką Training Projects.
Jesteśmy świadomi, że pozytywnie odebrane szkolenie i wyjazd to także przyjazny hotel. W naszej ofercie mamy ponad sto urokliwych destynacji górskich, mazurskich, nadmorskich, w środkowej Polsce i innych. Zapraszamy na imprezy integracyjne jak również  team building.W większości przypadków prowadzimy zajęcia w Karkonoszach, w centralnej części kraju a także nad Bałtykiem. Preferujemy  lokalizacje daleko od głównych dróg . Przy dobrej pogodzie działamy na dworze, a jeśli aura nie sprzyja – w salach konferencyjnych. 03.06.2016. 13:37