Kroki na drodze uczenia się dorosłych


W innym wpisie opisałem czteroetapowy zbiór metod zdobycia kompetencji (rozumianych bardziej dogłębnie aniżeli jedynie nowy zasób informacji). W tym celu, aby taki stan mógł mieć miejsce, konieczne jest zainicjowanie uczenia się, następującego po nadawaniu informacji. Techniką, która pełni rolę katalizatora w czasie jego przebiegu, w czasie moich szkoleń była teoria 3 „a”, zdefiniowana w postaci trzech wyrazów: wiadomości teoretyczne, umiejętności, aktywność. Więcej tu: Marketingowe Gry Biznesowe - Zestawenie
Wstępnym warunkiem efektywnego procesu dydaktycznego musi być wzbudzenie motywacji u studentów. Oni chcą chcieć się uczyć. Przedstawiony etap to consciousness.

Kolejnym krokiem jest dostosowanie agendy szkolenia proporcjonalnie potrzeb odbiorców procesu edukacyjnego. Nigdy nie prowadziłem dwa razy w ten sam sposób tego samego szkolenia. Kiedy prowadzę szkolenie z planowania i ustalania celów ludzi pracujących w hotelu, planuję case study odpowiednie do tego typu klientów. Gdy prowadzę szkolenie dla kadrę dużej firmy informatycznej – wówczas przygotowuje studium przypadku z sektora teleinformatycznego. Takie projekty to pozornie podobny temat, w praktyce należy wszystkie szkolenia „kroić na miarę" zapotrzebowania danej firmy. Ten poziom określa się mianen „abilities”.

Wreszcie etap ”action” – czyli wprowadzenie w praktykę teoretycznej wiedzy. Nierzadko uczestnicy szkolenia idą do domu, wyrzucają materiały szkoleniowe i w obszarze, z którego byli szkoleni wszystko pozostaje bez zmian. Trener szkoleń mimo to nie może kończyć procesu uczenia się po lekcjach. Jest przecież opłacany za wprowadzenie teorii w praktyce biznesowej.
Marian Wolski
Twórca tej notatki  jest absolwentem kierunku politologii Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z tematyki  windykacji należności. Posiada certyfikat Mistrza Zmiany i Innowacji UKB. Zawodowo realizuje się w Częstochowie.  Od dwunastu lat organizuje treningi i opracowuje gry odnoszące się do przywództwa sytuacyjnego w branży „meble i wyposażenie wnętrz”.

TEMATY BOGA:
Symulacje Menedżerskie
Treningi dla firm
Gry komputerowe
Komunikacja międzykulturowa
Gry produkcyjne
Zarządzanie zmianami
Gry konferencyjne
Podręczniki dla moderatorów gier


03.06.2016. 13:37