Kroki w procesie tworzenia grupy pracowniczej


Jestem pewny, że w dotychczasowej pracy poznałeś różne grupy pracujące razem. Od dzieciństwa każdy z nas staje się co jakiś czas reprezentantem konkretnego zbioru osób. Typowe zbiorowości ludzkie to: związki harcerzy, grupa przedszkolna, chór, drużyna piłkarska. W tego typu grupach uczymy się potrzebnych w życiu zdolności, na przykład: umiejętność prowadzenia rozmowy, leadership, organizacja pracy.
W poniższym artykule opiszę kroki w ramach procesu zawiązywania zespołu. Dawno temu mój znajomy stwierdził, że kiedy w zbiorowości ludzkiej będą wybitni specjaliści oraz przedtem nie wypracowali niczego razem, nie dojdą w swoich staraniach do efektu synergii. Więcej czytelnik może przeczytać na tym portalu:
 Baza Wiedzy - Imprezy 
Kroki w ramach procesu tworzenia zespołu oraz ich cechy opisałem w dalszej części artykułu.
1.    Organizowanie
Członkowie w różny sposób postrzegają cele, które pragną osiągnąć.
Występuje brak zaufania.
Członkowie  zważają na to co prezentują publicznie i wydają się dość zamknięci.
Członkowie chcą się wzajemnie zapoznać.
Indywidualne rezultaty nie są jeszcze identycze z celami zespołu.
2.    Burzą w zespole
Pojawiają się obszary niezgody w zakresie celów które stawia przed sobą zespół.
Pracownicy należący do zespołu  konkurują o zostanie liderem grupy i zasady prowadzenia działalności.
Można zdiagnozować pierwsze nieporozumienia oraz rozbieżności poglądów.
Ma miejsce określenie rezultatów  i harmonogramów zespołu.
Ma miejsce chęć opuszczenia zespołu oraz brak wizji.
3.    Ustalanie norm
Pracownicy należący do zespołu  nakreślają jednolite sposoby funkcjonowania i dążenia członków danej zbiorowości.
Pracownicy należący do zespołu  mają klarowną, podzielaną przez wszystkich strategię działania.
Wszyscy działają zgodnie z wypracowanymi zasadami.
Wypracowują jak pracować razem oraz idzie im to coraz lepiej.
4.    Pełna synergia
Cel jest dla członków zespołu oczywisty, pracownicy należący do zespołu  się z nim identyfikują.
Występuje obszar dużego otwarcia członków na siebie nawzajem oraz dobre wymienianie się informacjami.
Ten etap to maksymalna sprawność oraz zadowolenie z wykonanego zadania.
Tyle naszych przemyśleń.
Opracowanie: Jan Falenty
I JESZCZE JAK ZAWSZE PARĘ NIEZNANYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH WYJAZDÓW INCENTIVE Z OSTATNIEGO OKRESU:
- Najczęściej kupowana forma zajęć : scenariusz militarny
- Najwyżej ocenione w ankietach po evencie zadania – oceny uczestników: gry miejsce
- Przeciętna wielkość grupy szkoleniowej: dwadzieścia pracowników.
- Najlepsze dla zamawiającego dni tygodnia na spotkanie: końcówka tygodnia.
- Najchetniej oczekiwania część kraju: Jura Krakowsko Częstochowska

ŹRÓDŁO: Training Projects
Od dwunastu lat istniejemy w branży wydarzeń i konferencji korporacyjnych jako Training Projects.
Nasze widowiskowe wyjazdy integracyjne i interaktywne szkolenia team building są rekomendowane przez wiele korporacji z wszystkich branż.  


03.06.2016. 13:37