Najistotniejszy element programu szkoleniowego

Menedżerowie z działu personalnego, którzy teraz mają zakupić w firmie zewnętrznej nowy program szkolenia, odnoszą dość często wrażenie, iż programy szkoleniowe wydają się zbliżone do systematycznych procesów kadrowych w zakresie HRowych czynności personalnych. Dość dużo informacji znalazłem na tej stronie: Kompendium -  Treningi  Z Zarządzania Projektami  .
Typowy projekt szkoleniowy ma kilka następujących etapów:
- rozpoczęcia działań - zarejestrowanie potrzeb rozwojowych czy też wskazówek o tym, w jaki sposób warto zrealizować sesje szkoleniowe),
- ustalania celów i planów projektu, zawierające dokładną analizę przyczyn organizacji szkolenia, stworzenie budżetu oraz schematu przepływu wiedzy, rekrutację prowadzących szkolenie czy też miejsc szkoleń, wymyślenie fabuły sesji szkoleniowych,
- realizowania szkoleń czy też aktywności dodatkowych,
- oceny wyników szkolenia,
- zamykania projektu szkoleniowego, a więc pomocy dla firmy we wdrożeniu i ustalenie następnych etapów i działań – dla przykładu kolejnego kontraktu szkoleniowego.
Wydaje się, iż dość ważnym przedziałem czasu bywa czas planowania kontraktu z dziedziny HR. Wtedy właśnie zwykle postanawiane są kluczowe sprawy. Konsekwencje takiego etapu szkoleniowiec oraz pracownicy biorący udział w szkoleniu poczują w czasie odbywania się nauki.
Faza planowania kontraktu rozwojowego ma następujące procesy cząstkowe:
- opracowanie planu zajęć,
- pokazanie klientowi pierwszej propozycji,
- diagnozowanie potrzeb szkoleniowych,
- precyzyjne napisanie założeń podczas organizacji projektu, warunków metodologicznych i określenie zamierzeń szkoleniowych i metodologii organizowania zajęć,
- ponowne opracowanie programu projektu szkoleniowego,
- przyjęcie wersji końcowej.
KIM JESTEŚMY
Ten serwis opracowuje grono mających wieloletni staż fachowców prowadzących treningi dla organizacji i instytucji z bardzo wielu branż.
Redaktorem niniejszego felietonu jest  Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z motywowania oraz doradca z obszaru  przywództwa sytuacyjnego.  
Tutaj  często przeczytasz też o:
- pomiary kompetencji ludzi w instytucjach i organizacjach
- ankiety rozwojowe
- warsztaty z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- wydarzenia team building
- zarządzanie zasobami ludzkimi
Jest nam milo że poświęcają nam Państwo czas i namawiamy do wielokrotnych spotkań na tej stronie.

03.06.2016. 13:37