Ocena Kursu - Prezentacja

W związku z obowiązkiem publikacji wyników kwestionariusza rozdanego uczestnikom na koniec kursu (umowa nr DFR/349) oto Podsumowanie Szkolenia 


ref. VT – 8346


Nazwa Klienta: GHE SA


Grupa Szkolen: Biznesowe Szkolenia    


Zleceniodawca warsztatu: amerykański koncern


Branża: transport i spedycja


Grupa zawodowa: nowozatrudnieni pracownicy z różnych działów


Kurs ukończyło: siedemnaście osób.


Czas trwania kursu: dziewięć godzin.


NOTY ZE SZKOLENIA (skala 1-6)


Jak oceniasz predyspozycje dydaktyczne instruktora: 4,3


Scharakteryzuj poziom aktywizujących form edukacji np. ćwiczenia: 4,8


Scharakteryzuj dostosowanie przedstawianych treści do profilu swojej firmy, sektora i departamentu: 5,5


UWAGI INNYCH KURSANTÓW ODCZYTANE Z KWESTIONARIUSZY OCENY:


Jak twój przełożony mógłby wesprzeć we wdrożeniu narzędzi ze szkolenia w rzeczywistej pracy :


wskazane byłoby zaoferować  wspierające spotkania w formie różnych konferencji branżowych


chciałbym mieć zdecydowanie uprawnień do bycia samodzielnym decydentem


mniej ograniczeń w inwestowaniu


chciałbym otrzymać kilkanaście godzin miesięcznie na tworzenie innowacyjnych koncepcji


motywowaniem pozafinansowym


jest naprawdę OK i więcej nie trzeba


brak dobrej odpowiedzi na to pytanie


Co sądzisz o przeprowadzonym treningu:


 


Wysoce przydatna wiedza


 


Chciałbym o wiele więcej zespołowych narzędzi z omawianego programu


Drugi case był szczególnie  nużący


Jakie jeszcze inne szkolenia planujesz zaliczyć w najbliższej przyszłości (do sześciu miesięcy:


praca w projektowo zorientowanym zespole


innowacyjne negocjowanie


motywowanie w zespołach talentów i liderów


obrona ceny w sytuacjach trudnych


psychologia społeczna


excel dla zaawansowanych


radzenie sobie ze stresem dla średniozaawansowanych


trening  - zajęcia z szwedzkiego w eksporcie i imporcie


 

03.06.2016. 13:37