Praktyczne dylematy szkolenia dorosłych

Symulacje stosowane na szkoleniach uważam za dość nowatorskie pomoce edukacyjne. Można te formy dydaktyczne znaleźć w dobrych projektach kursów przeznaczonych dla specjalistów. Tego typu technika szkoleniowa jest niezwykle ciekawa , z powodu tego, że najczęściej wykorzystuje ludzkie kanały percepcyjne oraz budzi ciekawość.
W kolejnych postach na moim blogu przedstawię uwarunkowania uczenia się osób dojrzałych. W projekcie składającym się z uczenia innych w prakseologicznym sensie da się zauważyć cztery kluczowe kroki, definiujące teorie naukowe nie tylko jako pozyskane  informacje, ale również możliwość ich wykorzystania i nabyte postawy i zachowania. To podejście opisał John Smiggel w 1998 roku i obszernie zaprezentował  w swojej monografii, więcej: Profesjonalne Gry Biznesowe 
Wstępny krok w procesie przekazywania wiedzy w szerszym znaczeniu opisuje się jako nieświadomą postawę niekompetencyjną, która oznacza przyswojenie informacji o świecie na podstawie dwóch czynników:  uczeń mało doświadczył w danym zakresie oraz nie spostrzega swojej niewiedzy.
Następnym krokiem do doskonałości będzie często świadoma nieumiejętność w posługiwaniu się wiedzy. W okresie jego występowania szkolony doświadcza luk w posiadanej wiedzy, jednakże dalej nie posiada wystarczająco dużo informacji, aby wspomniane wyżej braki zdiagnozować.
Kolejny etap to „świadoma postawa kompetencyjna”. Adept danej dziedziny wiedzy zdążył posiąść już wystarczającą kompetencje w danej dziedzinie, jednakże ażeby zastosować ją w praktyce musi być przygotowany na wysiłek dbając o dużą determinację w działaniu. Opisany wyżej  element w procesie edukacji nie zawsze zakończony jest realnym wzrostem kompetencji. Na tym etapie kończy się proces przekazywania wiedzy,  ważna jest aktywność w zakresie uczenia się.
Ostatnim etapem edukacji, będącym do przejścia, jeśli adept w danej dziedzinie jest bardzo zainteresowany tematem, jest „nieuświadomiona umiejętność w posługiwaniu się zdobytą wiedzą”. Wykształcona postawa kompetencyjna jest już zestawem nawyków, nastawienia do różnych spraw oraz behawioralnych uwarunkowań.
Warto zauważyć, że wiele studiów podyplomowych, projektów szkoleniowych i akademicko pojmowana edukacja szkolna koncentruje się na sposobach uczenia się człowieka. Z tego powodu w kolejnym blogu zaprezentuję strategie percepcji człowieka. Należy je wykorzystać, jeśli symulacje biznesowe będą w programie projektu szkoleniowego.
Edward Jachem
Autor tego artykułu jest absolwentem kierunku religioznastwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu  logistyki. Posiada licencję Doradcy Konkurencyjności JTS. Buduje swoją karierę w Tomyślu Wielkim.  Od czternatu lat prowadzi zajęcia i tworzy gry dotykające tematyki pracy zespołowej w branży „bankowość  i finanse”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Gry Szkoleniowe
Szkolenia miękkie
Gry planszowe
Motywowanie
Gry produkcyjne
Negocjacje
Projektowanie gier
Poradniki  dla konsultantów

03.06.2016. 13:37