Studia kierownicze w miejsce długich cykli szkoleniowych

Cenniki studiów z zakresu kompetencji kierowniczych bywają różne i zależy to od prestiżu szkoły wyższej, liczby godzin , języka wykładowego i szkoły zagranicznej, która poświadcza zaświadczenie ukończenia toku nauczania. Istotna jest także pozycja polskich akademików i to, czy prowadzą zajęcia menedżerowie, czy pracownicy dydaktyczni uczelni uniwersyteckich lub zawodowych. Czy bardziej sensownie kupić dla menedżerów projekt szkoleniowy niż studia menedżerske?
Osoby, którym zależy na tytule zawodowym będą zmuszeni przeznaczyć na ten cel co najmniej 30 tysięcy PLN. Jednak za cenę najdroższych kursów można by kupić mały samochód. Niektóre programy opisanych studiów zamieszczono w reklamach uniwersytetów: Licencjonowane  Kursy  Zrównoważone Zarządzanie Czasem
Poniżej zamieszczam parę przykładowych zajęć w ramach akademickich projektów menedżerskich.
25 tys.  kosztują studia dla osób pełniące funkcję szefa prowadzone w Wyższej Szkole Administracji i Finansów. Cykl studiów jest zaplanowany na 4 semestry oraz opłata jest podzielona na malejące raty. Gdy potencjalny student ma zamiar na jednorazową opłatę, dostanie 6 procent obniżki ceny. Mimo, że całość kosztu studiów nie jest duża, wykłady przygotowała katedra naukowców z Broghton School of Business (Wielka Brytania) i Queen University.
Poważniejszą sprawą będą studia z zakresu kompetencji kierowniczych w Poznaniu, w Szkole Przedsiębiorczości i Finansów w miejscowej Szkole Zarządzania i Finansów. Inwestycja na poczet wspomnianych wyżej kursów to od 7000 do 7500 Euro. Opłaty można wpłacać w malejących ratach. Zajęcia prowadzone są w całości po angielsku. W czasie trwania studiów menedżerskich jest możliwość wybrać cztery ciekawe specjalności.
Dla wielu szczytem marzeń będą studia z zakresu kompetencji kierowniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Tu roczny kurs jest wart około 17 tysięcy Euro. Przy tej kwocie wpłata kwalifikacyjna, która wynosi 400 zł jest nieznacząca. Ta znana szkoła wyższa kusi poszukujących studiów z zakresu kompetencji kierowniczych współpracą z renomowanym Uniwersytetem z Dakoty i licznymi akredytacjami, wskazującymi na najwyższą jakość dydaktyki. Szkoła śledzi karierę własnych absolwentów, którzy w większości są zatrudnieni w międzynarodowych przedsiębiorstwach w kraju i w Europie.

CO TO ZA BLOG?
 
 
Na tej stronie mówimy równeż na temat:
- audyty motywacji specjalistów w różnych korporacjach
- ankiety interpersonalne
- warsztaty z tematyki miękkiej
- szkolenia integracyjnych
- kierowanie ludźmi


03.06.2016. 13:37