Szkolenia specjalistyczne czy interpersonalne?

Szkolenia mają bardzo duże znaczenie dla dynamicznego rozwoju wielu firm, szczególnie teraz, kiedy zaczyna być coraz większy problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry. W wielu sytuacjach zdecydowanie bardziej się opłaca spróbować wykorzystać potencjał pracowników, których się zatrudnia i rozszerzyć ich zawodowe kompetencje, niż tracić wiele energii na szukanie kogoś nowego.


 


Aby jednak szkolenia pracowników mogły się na coś przydać, to znaczy faktycznie znacznie poprawiły wyniki wykonywanej pracy, to trzeba je dobrze wybrać. Od niedawna wśród szkoleń jest coraz wyraźniejszy podział pomiędzy miękkie i twarde. Należy poznać, jakie będą ich wady i zalety, gdyż wiedza o tym może być przydatna przy planowaniu dalszego rozwoju swojej załogi.


 


Szkolenia twarde dotyczą głównie zdobywania konkretnej wiedzy merytorycznej. Czasami mogą one trwać dłużej, trafiają się cykle, które mogą trwać nawet parę miesięcy. Z reguły też kończą się zdaniem egzaminu i otrzymaniem potwierdzającego wiedzę certyfikatu.


 


Szkolenia z tej rodziny dedykowane są osobom, jakie, zamierzają poprawić swoje zawodowe kwalifikacje i pozyskać trochę wiedzy, która pozwoli im lepiej wykonywać stare i nowe obowiązki. Szkolenia z reguły dotyczą jednej wybranej dziedziny, jaka często jest dość specjalistyczna i ciężka do zdobycia - to jest powodem, że większość tego typu szkoleń sporo kosztuje.


 


Za to miękkie szkolenia ( np.  Miękkie Szkolenia  Z Inspirującego Prezentowania  ) to głównie poprawą umiejętności interpersonalnych. W części profesji oprócz konkretnej wiedzy tematycznej niezbędne będą również umiejętności prowadzenia negocjacji, zespołowej pracy czy też radzenia sobie w sytuacjach bardziej stresowych. Dzięki odpowiednim kursom także te umiejętności da się u swoich pracowników bardzo dobrze wypracować.


 


Szkolenia miękkie w dużej mierze opierają się na warsztatach i ćwiczeniach, dzięki którym da się w sposób praktyczny przećwiczyć wiele zagadnień. Ćwiczenia sprawiają, że całe szkolenia nie tylko będą efektywniejsze i skuteczniejsze, ale jednocześnie ciekawe dla uczestników, co jest naprawę bardzo potrzebne.


 

03.06.2016. 13:37