Techniki w identyfikacji kompetencji

 Diagnozowanie albo wykonanie miar kwalifikacji oznacza zdefiniowanie najważniejszych wymagań dla określonego stanowiska, jakie powinny być dotrzymane w zakresie całości działań na stanowisku i komplementarnych narzędzi wykonywania dzia�‚ań.
Jedną z metod diagnozowania kompetencji jest brytyjska metoda nazwana: Duties Qualifications Identification Procedure. Dzięki użyciu przez dział zarządzania zasobami ludzkimi właśnie wspomnianej techniki można zbudować lub udoskonalić model kompetencyjny. Tu czytelnik znajdzie charakterystykę tej metody:   HR i Zarządzanie
David Trigger z Nowej Zelandii opracował wspomnianą procedurę, która właściwie zmierza do zdefiniowania zestawu umiejętności niewymiernych, mniej łatwych do pomiaru ocenami szkolnymi, a w ich wyniku zwłaszcza osoby na stanowiskach kierowniczych uzyskują bardzo dobre lub przynajmniej dobre rezultaty. Procedura ta jest oparta na zebraniu i analizie informacji zebranych w czasie researchu zwanego wywiadem zachowawczym.
Polega on na przedstawieniu zestawu zapytań menedżerom, których wyniki pracy okazały się lepsze niż średnia oraz reprezentatywne dla całej grupy. Stawiane kwestie ograniczają się do tematu działań wykonywanych w firmie i opinii dlaczego uzyskali  tak świetne efekty.
Po uzyskaniu większości danych od pracowników podlegających researchowi w obserwacyjnym badaniu behawioralnym, dane zostają wysłane do specjalistycznych analiz statystycznych. Technika o której mowa bazuje na ogromnej ilości wniosków, ale posiada pewne ograniczenia.
Na początku trzeba zaznaczyć, że wskazówki z jej wykorzystania nie powinny zostać użyte w celu określania systemu wymaganych kwalifikacji w przyszłości, z takiego powodu, iż całkowicie bazują na subiektywnych doświadczeniach pracowników. Po drugie, technika wymaga, aby menedżerowie posiadali odpowiednie umiejętności i wyposażenie administracyjne z powodu opisów statystycznych. Po trzecie, najbardziej efektywni menedżerowie są zmuszeni wyodrębnić czas na badanie, co pociąga marnotrastwo z powodu odłożenia na potem ich obowiązków w tym czasie.
To tyle menedżerskich inspiracji.
Redakcja:Hieronim Artmatowicz
Twórca tej notatki  jest absolwentem kierunku administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z tematyki  . Posiada certyfikat Mistrza  SNK. Buduje swoją karierę w Rawiczu.  Od ośmiu lat organizuje treningi i projektuje badania odnoszące się do komunikacji interpersonalnej w sektorze „budownictwo”.

O TYM PISZEMY:
Audyty kompetencji
Ocena okresowa w organizacjach
Strategia personalna w handlowej jednostce biznesowej
Wieloaspektowe kierowanie ludźmi
Fundusz socjalny
Testy psychologiczne
Oprogramowanie rekrutacyjne

03.06.2016. 13:37