Utrwalanie pożądanych zachowań po szkoleniach

Szkolenia są niezwykle istotnym elementem rozwoju chyba wszystkich firm, poprawiają one podnoszą one zawodowe kwalifikacje zatrudnionych i zwiększają konkurencyjność na rynkach. Jeżeli są odpowiednio rozplanowane i przeprowadzone, to mog�… dać naprawdę odpowiednie rezultaty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że szkolenia mogą dać zatrudnionym nową wiedzę, ale trzeba ją jeszcze umieć użyć w codziennej pracy.


 


Bardzo ważnym etapem ze szkolenia, które się przebyło musi być ugruntowanie umiejętności, jakie się zyskało. Spora grupa szkolących się przez pewien okres czasu po ukończeniu szkolenia stara się nie zapomnieć o tym, co było mówione, ale niestety wraz z kolejnymi tygodniami wracają oni do nawyków wcześniej nabytych. W związku z tym niezwykle istotne będzie, aby już na wstępie kłaść spory nacisk na zaangażowanie i motywację ludzi uczestniczących w szkoleniu.


 


To te właśnie rzeczy będą mieć największe znaczenie na późniejszą postawę szkolących się i wykorzystanie przez nich zdobytych umiejętności. Gdy jakiś pracownik na szkolenie będzie się udawał pod przymusem, nie zobaczy celu, to raczej mało ono da, bo po skończeniu wszystkiego i tak może się opierać przed zastosowaniem nowych umiejętności w praktyce (gdy szkolenie dało ten zły efekt wyjściem moga być Gry Biznesowe  ).


 


Dlatego też osoby które prowadzą szkolenia muszą zwrócić baczną uwagę na zaangażowanie i motywację kursantów, a najlepszą metodą na to będzie zadbanie, aby całość była zrealizowana na tyle ciekawie, żeby zainteresować osoby biorące w nim udział. Trenerzy mają do realizacji tego celu szereg różnych narzędzi, dzięki jakim bez problemów się da to zrealizować.


 


Na pewno bardzo przydatne mogą być zaskakujące metody realizowanych ćwiczeń, dzięki którym można polepszyć w dużym stopniu utrwalanie wiedzy. Ważne jest także odpowiednie zaangażowanie kadry zarządzającej, jeśli pracownicy będą widzieli, że przełożonemu też zależy na osiągnięciu celu na pewno się postarają.


 


Największą chyba jednak rolę będzie miał odpowiednio wykonany cykl szkoleniowy, z większą ilością liczbą podsumowań oraz powtórek. Przez to uczestnicy ugruntowują nowe umiejętności oraz nawyki, a dodatkowo mają okazję na realnych przykładach wykorzystać to, co udało im się nauczyć, więc podczas zwykłych zajęć w pracy będą mieli łatwiej.


 

03.06.2016. 13:37