W jaki sposób pracuje efektywny dział firmy

W czasie projektów szkoleniowych napotykam  mnóstwo osób zatrudnionych w dużych koncernach i małych spółkach, którzy niejednokrotnie pracują w bardzo sprawnych zbiorowościach ludzkich. Dwa miesiące wstecz przygotowałem też inspirujący program rozwoju dla specjalistów z globalnej firmy produkcyjnej. Usłyszałem tam dość sporo ciekawych spostrzeżeń integrowania działu w firmie.
W niniejszym wpisie pokażę cechy sprawnego zbioru osób pracujących ze sobą, jakie da się spotkać w książkach na ten temat i które odnotowuję na spotkaniach menedżerskich. Charakterystyk odnalazłem niezwykle dużo, więc przedstawię wyłącznie ich skróconą listę - pięć tych niezbyt zauważanych przez liderów zespołów. Dużo na ten temat czytelnik może przeczytać tutaj:   Kalendarium - Imprezy Integracyjne i Team Building
1.    Niwelowanie luki decyzy.jnej
Znaczną część decyzji niweluje się osiągając równowagę decyzyjną. Wtedy wszyscy bywają w zasadzie zgodni i chcą wykonać prace przygotowawcze do wdrożenia tej właśnie alterantywy. Mimo to obserwujemy nieraz też drobny kłopot - wielu pracowników, którzy nie identyfikują się  z decyzją zbiorowości decydującej o przyszłości, miewa chęć do maskowania wewnętrznego sprzeciwu, z tego powodu wypracowany punkt równowagi maskuje realny proces poszukiwania wzajemnego zrozumienia.
2.    Krytykowanie rozwiązań
W dobrze pracującym dziale pracowniczym udzielanie informacji zwrotnej bywa normą, jest precyzyjne oraz odbywa się względnie nieskrępowanie. Mimo to w Polskiej kulturze zwykle bezcelowo dochodzi dość łatwo do osobistych pomówień. Dobrze wyrażona ocena jest w optymalnym modelu rzecz jasna pozytywna, jednak jej celem jest usunięcie problemów stojących przed zbiorem osób współpracujących ze sobą i uniemożliwiających zakończenie wyznaczonych zadań.
3.    Przekazywanie innym osobistych uczuć
Współpracownicy dość luźno okazują ich wyobrażenia oraz przemyślenia na temat problemu i atmosfery zespołu. Nie ma nieporozumień oraz grup interesów. Innymi słowy - asertywna rozmowa o opiniach i problemach.  
4.    Podział pracy
Jeśli grupa współpracuje, podział pracy przeprowadza się bez ograniczeń oraz jest akceptowany. Dobry dobór celów do realizacji dla poszczególnych ludzi w drużynie.
5.    Wrażliwość zespołu
Zespół funkcjonuje dość sprawnie. Istotny jest poziom zaangażowania - o tym zagadnieniu w następnym komentarzu.
To tyle przywódczych wniosków.
Opracowanie: Tomasz Falenty
I JESZCZE JAK ZWYKLE PARĘ NIEZNANYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH INTEGRACJI Z MINIONEGO OKRESU:
- Ciesząca się największym wzięciem forma zajęć : zajęcia na wodzie – tratwy, pontony, kajaki
- Najlepiej wycenione w testach po evencie aktywności – opinie grup: gry topograficzno – poszukiwawcze
- Średnia wielkość zespołu uczestniczącego w grze: siedemdziesiąt pracowników.
- Najlepsze dla zamawiającego dni tygodnia na wyjazd: środek tygodnia.
- Najczęściej preferowana destynacja: Kaszuby

ŹRÓDŁO: Training Projects
Projektujemy plenerowe szkolenia team building i długo niezapomniane wyjazdy integracyjne dla naszych klientów.
Nasze nowoczesne wyjazdy integracyjne i interaktywne szkolenia team building są cenione przez setki koncernów z wszystkich branż.  03.06.2016. 13:37