Warsztaty fachowe czy miękkie?

Szkolenia odgrywają coraz większą rolę w odpowiednim funkcjonowaniu wielu firm, w szczególności dzisiaj, gdy zaczynają być coraz większe problemy z zatrudnieniem doświadczonej kadry. W wielu sytuacjach dużo korzystniej będzie spróbować wykorzystać możliwości osób, które się zatrudnia i poprawić ich kompetencje zawodowe, niż tracić wiele energii na szukanie nowej osoby.


 


Jednak aby szkolenia pracowników się przydały, czyli naprawdę mogły poprawić wydajność pracy, to muszą być odpowiednio dobrane. Od kilkunastu lat w praktyce szkoleniowej jest coraz wyraźniejszy podział między miękkie i twarde. Należy wiedzieć, jakie są ich plusy i minusy, ponieważ wiedza taka bardzo się może przydać w czasie planowania dalszego rozwoju pracowników, których się zatrudnia.


 


Szkolenia o charakterze twardym dotyczą przede wszystkim zdobywania konkretnych, tematycznych wiadomości. Dość często trwają dłuższy okres czasu, mogą się trafić cykle, których długość wynosi nawet kilka miesięcy. Z reguły kończyły się będą egzaminem końcowym i uzyskaniem potwierdzającego wiedzę certyfikatu.


 


Takie właśnie szkolenia dedykowane są pracownikom, którzy, potrzebują podnieść zawodowe kwalifikacje i zyskać trochę wiedzy, która może pozwolić sprawniej realizować stare i nowe obowiązki. Szkolenia przeważnie dotyczą pojedynczej dziedziny wiedzy, jaka niekiedy jest dość specjalistyczna i trudno osiągalna - to sprawia niestety, że duża część szkoleń tego typu sporo kosztuje.


 


Z kolei szkolenia miękkie ( np.  Zamknięte Kursy HR  ) to w pierwszej kolejności pracowanie nad interpersonalnymi umiejętnościami. W wielu zawodach oprócz konkretnej wiedzy tematycznej mogą być także niezbędne umiejętności negocjacji, zespołowej pracy albo radzenia sobie w sytuacjach bardziej stresowych. Przez odpowiednie kursy także takie rzeczy można w pracownikach skutecznie wykształcić.


 


Szkolenia o charakterze miękkim w sporej części opierają się na różnego rodzaju ćwiczeniach, dzięki którym można w praktyczny sposób ćwiczyć omawiane przypadki. Warsztaty sprawiają, że całe szkolenia nie tylko mogą być bardziej efektywne, ale także ciekawe dla uczestników, co ma duże znaczenie dla końcowego efektu.


 

03.06.2016. 13:37