Warto znać rezultaty dokonywania ocen pracowników

Diagnoza pracy pracowników odgrywa kluczową rolę w kierowaniu zespołem. Równocześnie jest to ważny czynnik realnych działań w zakresie polityki dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Ocenianie polega na stałym kierowaniu uwagi na reakcje w miejscu pracy i wyniki wysiłków zatrudnionych w dążeniu do udzielania im pomocy, wzmacniania aktywności oraz controllingu personalnego. Definicje możesz przeczytać w artykułach: Mądre Treningi  Praca w Zespole .
Przeprowadzanie ocen pracowników jest tylko w akademickich dyskusjach proste i nie angażujące emocjonalnie. W praktyce wymagane są określone cechy osobowe i dość duże elementy na drodze zawodowej. Zgodnie z kryterium potrzeb instytucji cele systemów ocen da się podzielić na dwa rodzaje.
Do celów organizacyjnych zaliczają się:
- możliwość zaplanowania właściwego doboru oraz wykorzystania personelu stosownie do oszacowanych talentów, ich hobby, zaangażowania w życie zawodowe,
- usprawnianie planowania oraz zarządzania ludźmi zatrudnionymi w firmie,
- wskazanie merytorycznych podstaw decyzji idących razem z przesunięciami, zwolnieniami, awansem,
- przygotowanie opinii,
- zdiagnozowanie potrzeb i kierunków szkolenia podwładnych,
- projektowanie grupy planowanej do długofalowego rozwoju,
- przygotowanie taktycznej polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi organizacji.
Do efektów psychospołecznych można zaliczyć:
- zmiana zachowań pracowników przez budowanie pożądanej postawy do pracy,
- wprowadzenie w życie wzorców zawartych w kryteriach ocen okresowych,
- pobudzanie do działania zasadzające się na wiedzy zatrudnionych osób na temat wyników pracy, możliwościach podwyższania i kreowaniu bodźców dla samodoskonalenia pracowników,
- niwelowanie negatywnych i niekorzystnych dla organizacji cech personelu,
- uświadomienia znaczenia poprawnych stosunków międzyludzkich.
Jak widać, o tych korzyściach płynących z oceny pracowniczej kierownik powinien pamiętać podczas oceny swoich współpracowników.
O BLOGU
Ten dziennik kreuje ekipa mających wieloletni staż szkoleniowców tworzących treningi dla firm z bardzo wielu branż.
 
Na naszym blogu wiele dyskutujemy równeż o:
- pomiary kompetencji kadry w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- testy osobowościowe
- zajęcia edukacyjne z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- wyjazdy dla pracowników
- zarządzanie personelem


03.06.2016. 13:37