Wiedza psychologiczna w metodyce przewodzenia podwładnymi

Od kiedy nauki psychologiczne zaczęły wkraczać w dużo dziedzin dotychczas nie znanych, w tym też w problemy wydajności i zachęcania do poprawy swojej pracy, właściciele firm zaczęli widzieć plusy rozszerzania doświadczenia zawodowego zatrudnionych osób. Coraz częściej wykorzystywane zaczęły być różne kursy i szkolenia, dzięki którym pracownicy mogli rozwijać się zawodowo, a przy tym bardziej związać się  firmą.


Następnym pomysłem w dążeniu do zbudowania dobrze pracującej załogi są Symulacje Team Building . W czasie kursów otrzymuje się przeważnie suchą wiedzę, niekiedy wspartą jakimiś przykładami. Natomiast gry będą mieć odmienną rolę, sprawdzają zachowanie uczestników podczas rozwiązywania zadań, które mogą wystąpić w rzeczywistości i uczą ich podejmowania odpowiedzialności za swoje decyzje.


Opierają się one na twierdzeniu, że ludzie najskuteczniej będą się uczyć wykorzystując zdobyte doświadczenia, innymi słowy poprzez szereg prób i pomysłów w trakcie realizacji konkretnej misji. Jeżeli nawet przydarzą się podczas tego jakieś błędy i niewłaściwe decyzje, to na etapie podsumowania, po dokładnej analizie zachowań uczestnicy mogą wyciągnąć odpowiednie wnioski i przy rzeczywistych problemach zadziałać bardziej odpowiednio.


I dokładnie to mają na celu gry szkoleniowe. Podczas ich wykonywania pracownicy mierzą się z rzeczywistymi problemami, które pojawić się mogą podczaswykonywania swoich obowiązków, będą musieli podjąć czasem bardzo trudne decyzje i zajmować się dalszymi działaniami. Grający doświadczają skutków tego, co zrobili, ale otrzymują poza tym możliwość za pomocą różnych metod poprawienia strategii, którą wymyślili.


Doświadczenia jakie się zdobędzie w czasie tego typu gier z pewnością mogą zaprocentować w czasie wykonywania obowiązków, nawet jeśli ćwiczone sytuacje raczej nigdy nie wystąpią. Zatrudnieni po takiej grze poczują się na pewno znacznie pewniej, gdy będą mieli decyzję do podjęcia, jeżeli przećwiczyli wcześniej, w jaki sposób w takich właśnie sytuacjach trzeba postąpić.

03.06.2016. 13:37