WYDAJNY ZESPÓŁ TO ISTOTA BIZNESU

Instytut Badawczy  Gallupa dokonał w Stanach Zjednoczonych bardzo ciekawe  badania, z jakich wynika, iż około 70 procent osób pracujących nie jest zaangażowanych w swoją pracę i brak im właściwej motywacji. Nad Wisłą, jak ukazują informacje Hay Group Insight, fakty te kształtują się inaczej. Widać tak więc, iż blisko 51 proc. zatrudnionych intensywnie włącza się w własną pracę. W tym wypadku nie trzeba się tremować w tym względzie. 


 


Zaangażowani oraz odpowiednio zmotywowani pracownicy to, bezsprzecznie, ważny czynnik rzutujący na powodzenie każdej korporacji oraz na osiąganie niezwykle wysokich wyników w interesach. Współczynniki wydajności są newralgiczne dla wszystkich biznesów. Zmotywowani pracownicy nie tylko uzyskują o wiele wyższe efekty, ale dodatkowo angażują się w projekty realizowane w przedsiębiorstwie i wspierają je innowacyjnymi rozwiązaniami.


 


Oczywiście, żeby pracownicy byli mocno wciągnięci w własną robotę, trzeba ich należycie motywować. Najbardziej efektywne są rozwiązania nie związane z pieniędzmi bo pieniądze rzutują zaledwie chwilowo na skok jakości pracy. Aczkolwiek żeby odpowiednio motywować zatrudnionych, powinno się ich odpowiednio poznać, zgłębić ich marzenia, mieć pojęcie, w jakim kierunku zmierzają. W takim celu potrzebne jest nawiązanie silnych więzi.


 


W takich wypadkach świetnie sprawdzają się imprezy konsolidujące zespół, powiązane z elementami team buildingu oraz Edukacyjne Programy Rozwojowe  Zarządzanie  


Służbowy wyjazd spędzony w nieoficjalnych okolicznościach pozwala się uzewnętrznić, stworzyć mocniejsze stosunki, a głównie, zapewnia o wiele lepsze zrozumienie się. Ponadto, służbowy wyjazd do wygodnego ośrodka może być także rodzajem motywacji i docenienia. Często osoby zatrudnione odbierają takie wyprawy, jako objaw uznania od firmy za realizowanie ponadprzeciętnych rezultatów.


 


Zaangażowanie podwładnych można konstruować w różny sposób, istotne jednak, żeby uwzględniać przy tym zatrudnionych potrzeby a także nadzieje. Przecież pożądany podwładny to nie taki, kto realizuje swoje zawodowe zadania, bo musi, ale taki, jakiemu czyni to zadowolenie a także który jest za to doceniany. Warto o tym pamiętać podczas zarządzania i w czasie rozdzielania codziennych celów. A to właśnie da możliwość, by  lepiej zorganizować pracę i zwiększyć jej poziom. To również jest tajemnica efektywnego prowadzenia biznesu.


 

03.06.2016. 13:37