Zarządzanie czasem w aktywności dyrektorów i kierowników

Gospodarowanie zasobem czasu to aktualnie częsty obszar zagadnień na szkoleniach dla kadry kierowniczej. W poprzednim miesiącu organizowałem sesje i kursy dla menedżerów z tego zakresu tematycznego. Uczestnicy podarowali mi wiele inspiracji, żeby stworzyć ten wpis.


W ostatnich latach liczba przedsięwzięć i związanych z nimi czynności menedżerów bardzo się zróżnicowała. Ludzie chcą być otwarci na wyzwania otoczenia, jednakże gospodarowanie ich czasem jest coraz trudniejsze. W tym miejscu prezentuję rezultaty projektów badawczych „zarządzanie rozkładem dnia osób na stanowiskach kierowniczych”. Dość dużo treści można znaleźć na tej stronie:


Weekendowe Treningi Biznesowe 


Fakty z obszaru zarządzania czasem przez kierowników liniowych i sztabowych są takie:


1.Jedynie 20 procent kierowników liniowych i dyrektorów oddziałów nie uskarża się na brak czasu. 


2.Pozostali chcą mieć w ciągu dnia od godziny do kilku godzin dodatkowo. 


3.65% kierowników narzeka na całkowity brak zasobów czasowych.


4.Czas zaangażowania przepytanych kierowników z różnych firm waha się od 7 do 14 godzin.


5.Nadmiernie rozczłonkowany jest dzień aktywności. Przynosi to większą zachorowalność na depresje oraz choroby układu krążenia. 


6.Menedżerowie realizują od 40 do 240 drobnych zadań w ramach okresu aktywności zawodowej np. delegowanie zadań, kontakty z podwładnymi, rozmowy z klientami, pisanie rozporządzeń, telekonferencje, maile, inspekcje i tym podobne.


7.Średnio szefowie działów kończą z sukcesem 20% zaplanowanych czynności.


8.Obszar pracy koncepcyjnej w trakcie dnia menedżera to 5-16%.


9.Na pracę zespołową (m.in. zebrania, wizyty okolicznościowe, sesje szkoleniowe, doradztwo, strategiczne decyzje itd.) kierownicy przeznaczają od 30 do 40 procent zasobów czasowych, bardzo mały procent przeznaczają na powiększanie swoich kwalifikacji i myślenie strategiczne.


10.Straty czasu dyrektorów wynoszą od pięciu do piętnastu procent zasobów czasu w pracy.


W osobnym wpisie opiszę inne obszary tematyczne projektów szkoleniowych dla kadry zarządzającej.


WIĘCEJ INFORMACJI O NASZYCH TEKSTACH


Nasz blog pisze ekipa doświadczonych doradców realizujących kursy dla organizacji i instytucji z bardzo wielu sektorów rynku. 


  


W naszym portalu  zwykle piszemy też na temat:


- badania zaangażowania kadry w przedsiębiorstwach wszelkich branż


- testy osobowościowe


- warsztaty z budowania strategii i rozwoju firmy


- spotkania integracyjnych


- zarządzanie kadrami


Jest nam milo że poświęcają nam Państwo czas i zachęcamy do następnych odwiedzin na tej witrynie.

03.06.2016. 13:37