Zasady pracy w dziale pracowniczym


Kursy i studia podyplomowe w zakresie ”integracja zespołu” są naprawdę istotne dla funkcjonowania każdej firmy. Prywatne czy państwowe organizacje biznesowe, mały wydział albo prywatne organizacje non-profit zatrudniają ludzi - jako współzależnych zespołów, a nie samodzielnych wolnych elektronów. To zdanie wydaje się zupełnie zrozumiałe, ponieważ tylko pracownicy wytwarzają rzeczywistą aktywność firmy.
W tym wortalu od kilkunastu kwartałów prezentuję korzyści płynące z współpracy w zintegrowanej grupie pracowniczej. Właśnie niedawno organizowałem projekt w ramach szkoleń z tematu funkcjonowania i rozwijania działu pracowniczego. Uczestnicy szkoleń opowiadali problemy, które napotkali w swojej pracy w firmach. W oparciu o dyskusję podczas warsztatów stwierdziłem że warto zaprezentować tutaj najciekawsze pomysły współdziałania w zespole - idee zgłoszone przez samych uczestników. Pozostałe reguły czytelnik może znaleźć również na tej stronie:
 Weekendowe Imprezy
Dalej prezentuję dobrych praktyk funkcjonowania w zespole. Napisałem je jako przykłady konkretnych zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie.
1. Wprowadź regularne zebrania działu pracowniczego
Basia była w zeszłym roku szefem działu logistyki. Pracuje z dość różnorodną grupą pracowników. By pracownicy dali radę razem współdziałać, szefowa wprowadziła cykliczne zebrania. Zebrania są najczęściej w piątek o godzinie 10.00 oraz zabierają pracownikom 2,5 godziny. Po zebraniu menedżerka w formie pisemnej dokumentuje wnioski oraz zadania dla większości zatrudnionych.
2. Poznaj zwyczaje swoich kolegów z pracy
Adam pracuje w departamencie logistyki. Codzienne pracuje w projektach z nowymi i starymi osobami zatrudnionymi w tym dziale, mimo że oni zostali oddelegowani do oddziałów w pozostałych województwach. By ludzie funkcjonujący w opisywanej firmie efektywniej ze sobą pracowali, co miesiąc ta instytucja organizuje im wyjazd na 6 godzin na robocze narady w ekskluzywnym pensjonacie.
3. Gromadzenie kompetencji w dziale pracowniczym
Ola została niedawno kierownikiem rodzinnej firemki reklamowej. Firma ma 5 pracowników. Właścicielka kupiła dla celów gromadzenia wiedzy system informatyczny do tworzenia bazy wiedzy na temat działalności w organizacji. I tak właśnie osoby zatrudnione w firmie będą współpracować razem i wiedzą, które procesy są w organizacji.
Tyle naszych myśli.
Autor: Tomasz Falenty
I DODATKOWO JAK ZAWSZE KILKA INTERESUJĄCYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH WYJAZDÓW INCENTIVE Z POPRZEDNIEGO OKRESU:
- Ciesząca się największym wzięciem forma gier : gry topograficzno – poszukiwawcze
- Najlepiej ocenione w ankietach po warsztacie zadania – komentarze grup: scenariusz militarny
- Typowa wielkość zespołu uczestniczącego w grze: siedemdziesiąt uczestników.
- Najlepsze dla zamawiającego dni tygodnia na team building: środa.
- Najczęściej oczekiwania lokalizacja: Gdańsk

ŹRÓDŁO: Training Projects
Funkcjonujemy jako drużyna animatorów zajęć z praktyką biznesową ale jednocześnie uprawnieniami związanymi z wspinaczką i grotołastwem, co uprawnia nas do wykonywania wydarzeń w formie plenerowej, łącząc budowanie postaw załogi i zabawę o aktywym charakterze. Pracujący dla nas szkoleniowcy to również laureaci wielu nagród i nieprzeciętne osobowości.
 

03.06.2016. 13:37