Nagrodzeni uczestnicy

W ostatnim miesiącu zestawienie wyróżnionych  uczestników prowadzonych przez nas warsztatów przedstawia się następująco:


Szymon Jemski, z Ojcowa – uczestnik treningu z pracy z klientem wewnętrznym – tytuł najbardziej zmotywowanego uczestnika


Samanta Antosiewicz, z Gdańska – uczestniczka kursu z zarządzania czasem – tytuł najbardziej wspiewrającego kolegów uczestnika


Wiesław Etymski, z Warszawy – uczestnik kursu z planowania i delegowania – tytuł najbardziej wspiewrającego kolegów pracownika


Teresa Czapska, z Torunia – uczestniczka warsztatu z przywództwa sytuacyjnego – tytuł najbardziej kreatywnego uczestnika


Wiesław Pytlakowski, z Pcimia – uczestnik treningu z asertywności – tytuł najbardziej kreatywnego pracownika


Wanda Gdańska, z Częstochowy – uczestniczka szkolenia z zarządzania czasem – tytuł najbardziej kreatywnego uczestnika


Przemysław Perłowicz, z Ojcowa – uczestnik szkolenia z zarządzania czasem – tytuł najmilszego klienta


Izabela Zapędkowska, z Lublina – uczestniczka warsztatu z planowania i delegowania – tytuł najsympatyczniejszego pracownika


Filip Elfarty, z Bielska Białej – uczestnik szkolenia z kierowania projektami – tytuł najzdolniejszego klienta


Patrycja Kotlarz, z Dudnik – uczestniczka warsztatu z komunikacji międzykulturowej – tytuł najszybciej uczącego się klienta


Antoni Surmacz, z Rzeszowa – uczestnik szkolenia z pracy z klientem wewnętrznym – tytuł najsympatyczniejszego uczestnika


Dorota Gdańska, z Będzina – uczestniczka treningu z negocjacji – tytuł najmilszego pracownika


Konrad Elfarty, z Katowic – uczestnik treningu z pracy w zespole – tytuł najszybciej uczącego się uczestnika


Urszula Lizut, z Bytomia – uczestniczka szkolenia z przywództwa sytuacyjnego – tytuł najsympatyczniejszego uczestnika


Powyższe osoby wygrywają promocyjny voucher na nasze   Dobre Wyjazdy Team Building


 

03.06.2016. 13:38